Mám
záujem
 • 3DEXPERIENCE Collaborative Business Innovator
 • 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innnovator
 • 3DEXPERIENCE Project Planner
 • 3DEXPERIENCE Process Engineering
 • 3DEXPERIENCE Develop & Release
  • 3D Product Architect - tvorba a prehliadanie štruktúry produktov
  • Product Release Engineer - definovanie položiek EBOM a správa produktov
  • Change Manager - zmenové riadenie produktov
  • Collaborative Designer for SOLIDWORKS - Enovia PLM
  • Collaborative Designer for  DraftSight - Enovia PLM

  3DEXPERIENCE Collaborative Business Innovator

  Základnou úlohou je prepojiť všetkých používateľov vo firme aj mimo nej. Podporovať inovácie a spoluprácu. Umožňuje cloudový obsah vytvárať, ukladať, prehliadať, vyhľadávať v ňom a zdieľať. Užívatelia platformy môžu medzi sebou komunikovať podobne, ako sú na to zvyknutí na sociálnych sieťach. 3DEXPERIENCE Collaborative Business Innovator umožňuje uskutočňovať audio a video hovory. Spoluprácu a prepojenie všetkých, ktorí sa podieľajú na návrhoch produktov a vstupujú do spoločných projektov na jednom mieste urýchli a zefektívni ich prácu. 

  Aplikácie:

  • 3DSwym – tímová komunikácia
  • 3DDrive – cloudový disk pre zdieľanie súborov
  • 3DPlay – 3D CAD prehliadač
  • 3DSearch – rozsiahle vyhľadávanie
  • 3DDashboard – pracovní priestor
    


  3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innnovator

  Enovia PLM poskytuje konštrukčným tímom funkcie pre bezpečnú spoluprácu v reálnom čase spolu s cloudovou správou dát. S konštrukčnými dátami bezpečne uloženými v cloude môžu vaše konštrukčné tímy online spravovať produktové dáta. Súbory sa ukladajú priamo z prostredia CAD aplikácie, čo poskytuje prirodzený a intuitívny spôsob zdieľania návrhových dát s ďalšími zainteresovanými stranami.

  Aplikácie:

  • 3D Space – spoločný cloudový priestor na platforme
  • Bookmark Editor – záložky (adresáre) pre spoločné dáta
  • Collaborative Lifecycle Management – správa dát Enovia PLM
  • Product Explorer – prehliadač štruktúry zostavy
  • Issue Management – správa zmenových akcii
  • Change Action – režim vytvárania zmien
  • Potrebná rola Collaborative Business Innovator 
    

  Stiahnuť brožúru

  3DEXPERIENCE Project Planner

  Rola a aplikácie pre projektových manažérov. Plánovanie projektov, zdrojov a činností v rámci spolupráce na cloudovej platforme.
  Integrované riešenie, ktoré poskytuje nástroje pre riadenie tímových projektov v reálnom čase na 3DEXPERIENCE cloudovej platforme. Obsahuje riadenie projektov, správu položiek, správu procesov a prehľadné užívateľské rozhranie s riadiacim panelom.

  Funkcie:

  • Definícia rozsahu projektu v čase, úlohy a míľniky
  • Automatický plán s optimalizáciou projektu tak, aby spĺňali míľniky
  • Definícia zdrojov a členov projektu
  • Položky úloh s upozornením v reálnom čase
  • Prístup odkiaľkoľvek prostredníctvom cloudu a mobilných zariadení
  • Potrebná rola Collaborative Business Innovator 

  Stiahnuť brožúru

  3DEXPERIENCE Develop & Release

  Cloudová správa dát, ktorá poskytuje konštrukčným tímom nástroje pre správu produktových dát na 3DEXPERIENCE cloudovej platforme. Aplikácia slúži pre tvorbu, úpravu a prezeranie štruktúry produktu spolu so správou a definíciou položiek konštrukčného kusovníka EBOM.
  https://www.youtube.com/watch?v=TmaWcs5ETVM

  3D Product Architect - tvorba a prehliadanie štruktúry produktov

  Enovia role 3D Product Architect na cloudovej platforme je riešenie založené na prehliadači, ktoré vytvára, upravuje a zobrazuje náhľad štruktúry produktu v jedinom komplexnom multiCAD kontexte, čo zvyšuje pochopenie návrhu a zmenovým akciám na produkte. Pomáha navrhnúť štruktúru produktu tým, že danú revíziu a variantu univerzálne sprístupní spolupracujúcim stranám

  Stiahnuť brožúru

  Product Release Engineer - definovanie položiek EBOM a správa produktov

  Enovia Release Engineer poskytuje zdieľanú definíciu produktu s definíciou konštrukčného kusovníka EBOM a umožní spolupracujúcim tímom prístup k aktuálnym informáciám a jednoduchú spoluprácu na štruktúre produktu. Product Release Engineer Vám pomôže urýchliť definíciu produktu a opätovné použitie dát, zníži zložitosť štruktúry produktu, zjednoduší správu produktu a zabezpečí dodržiavanie podnikových štandardov.

  Stiahnuť brožúru

  Change Manager - zmenové riadenie produktov

  Enovia Change Manager spojí organizáciu v rámci jednej metodiky zmien a súčasne vyhovie jedinečným potrebám zmenového riadenia pomocou ECO. Riadená kvalita a vývoj produktov je stanovená pomocou štandardov zmenového riadenia pre celú organizáciu.

  Collaborative Designer for SOLIDWORKS - Enovia PLM

  Enovia collaborative pripojí SOLIDWORKS 3D CAD k platforme, čo umožní bezpečnú spoluprácu v reálnom čase naprieč konštrukčnými tímami. Úloha pripojí desktopového užívateľa SolidWorks ku cloudovej platforme a umožní ľahký prístup k správe dát PLM, zdieľanie a ukladanie obsahu priamo v paneli úloh programu. SOLIDWORKS Connector - doplnkový modul pre správu dát PLM.

  Stiahnuť brožúru

  Collaborative Designer for DraftSight - Enovia PLM

  Enovia collaborative pre prístup k cloudovej platforme z aplikácie DraftSight pre bezpečnú správu dát PLM. Úloha zaistí prístup k zdieľaným výkresom a spolupráci s ďalšími užívateľmi. DraftSight Connector - doplnkový modul, správa dwg výkresov pomocou PLM.


  3DEXPERIENCE Process Engineering

  3DEXPERIENCE cloudová platforma poskytuje referenčnú štruktúru Engineering Item predstavujúcu fyzický pohľad na hotový produkt, ktorý obsahuje zostavy, podzostavy, diely spolu s ďalšími časťami produktu, ako napr. elektrotechnika a hydraulika.


  Manufacturing Items Engineer - správa a definícia MBOM položiek pre výrobu

  Delmia rola Manufacturing Items Engineer poskytuje tvorbu a aktualizáciu štruktúry výrobnej položky predstavujúcu plánovaný pohľad na produkt. Obsahuje všetky položky identifikované vo výrobe a spravované v inventári. Definované položky sú vyrábané výrobným procesom alebo poskytované dodávateľom. Všetko je integrované s konštrukčným návrhom pre ľahkú komunikáciu a jednoduchou definíciou výrobného kusovníka MBOM v súlade s konštrukčným kusovníkom EBOM.

   

Prostredníctvom formulára v pravom hornom rohu môžete kontaktovať našich obchodníkov, ktorý Vám ochotne odpovedia na Vaše otázky, ohľadne:

 • Cien produktov
 • Možnostiach licencovania
 • Prezentácie produktu
 • Školení
 • Osobného stretnutia
 • Možnostiach predplatného a servisu

Alebo nás kontaktujte   telefonicky, prípadne   e-mailom.