Mám
záujem

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS

 • 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard
 • 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Professional
 • 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Premium

3DEXPERIENCE Design App

 • 3DEXPERIENCE 3D Creator - objemový modelár
 • 3DEXPERIENCE 3D Sculptor - povrchový modelár
 • 3DEXPERIENCE 3D SheetMetal Creator - plechové diely
 • 3DEXPERIENCE 3D Structure Creator - oceľové konštrukcie
 • 3DEXPERIENCE 3D Mold Creator - vstrekovacie formy
 • 3DEXPERIENCE Drafter - tvorba výkresov

3DEXPERIENCE DraftSight

 • 3DEXPERIENCE DraftSight Professional
 • 3DEXPERIENCE DraftSight Premium
 • prepojenie s rolami na cloudovej platforme

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS

Aplikácia s nástrojmi pre rýchlejšie modelovanie a pokročilou spoluprácou zjednodušuje vývoj a správu PLM produktov na cloudovej platforme.
Pripojením sa ku cloudovej platforme získate kompletné riešenie SOLIDWORKS pre tvorbu dielov, zostáv a výkresov. Využijete aj ďalšie aplikácie pre fotorendering, reverzné inžinierstvo, kontrolu štandardov výkresu a lineárne statickú simuláciu. Nakupované diely je možné na platforme nazdielať priamo od výrobcov.

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard

Desktopové intuitívne a robustné 3D CAD riešenie pripojené ku cloudu pre tvorbu dielov, zostáv a výkresov. Obsahuje nástroje pre automatizáciu návrhov, pre produktivitu a spoluprácu so správou dát PLM na platforme.
Zahŕňa:
•    3D Creator - parametrický modelár v cloude
•    3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard    - prepojený 3D návrh na desktope
•    Collaborative Industry Innovator - rola pre správu dát PLM na platforme
•    Collaborative Business Innovator - základná rola platformy pre spoluprácu

Stiahnuť brožúru
 

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Professional

Obsahuje fotorendering, reverzné inžinierstvo, kontrolu štandardov výkresu a tolerančnú analýzu. PDM je nahradené tímovou spoluprácou a správou dát PLM na platforme. Nakupované súčasti je možné na platforme zdieľať priamo od výrobcov.
Zahŕňa:
•    3D Creator - parametrický modelár v cloude
•    3D Sculptor - plošný modelár v cloude
•    3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Professional - prepojený 3D návrh na desktope
•    Collaborative Industry Innovator - rola pre správu dát PLM na platforme
•    Collaborative Business Innovator - základná rola platformy pre spoluprácu

Stiahnuť brožúru


3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Premium

Obsahuje návrhy trás potrubia, kabeláže, elektroinštalácie a klimatizácie. Ďalej rozvin plošnej geometrie, lineárnu statickú analýzu a pohybové simulácie. Pre tímovú spoluprácu a správu dát PLM slúži cloudová platforma.
Zahŕňa:
•    3D Creator - parametrický modelár v cloude
•    3D Sculptor - plošný modelár v cloude
•    3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Premium - prepojený 3D návrh na desktope
•    3DEXPERIENECE SOLIDWORKS Simulation Designer - lineárna statická analýza, pohybové simulácie
•    Collaborative Industry Innovator - rola pre správu dát PLM na platforme
•    Collaborative Business Innovator - základná rola platformy pre spoluprácu

Stiahnuť brožúru

3DEXPERIENCE Design App

Cloudové aplikácie 3D Design pre rýchlu tvorbu modelov pomocou webového prehliadača prepoja návrh a správu dát priamo na cloudovej platforme.
3D Design aplikácia umožní flexibilné modelovanie na 3DEXPERIENCE cloudovej platforme, ktorá poskytuje jedinečné prostredie pre parametrické modelovanie dielov a zostáv s možnosťou vykonávať zmeny geometrie modelu, alebo plôch vo vašom webovom prehliadači.

3DEXPERIENCE 3D Creator - objemový modelár

3D Creator na cloudovej platforme poskytuje prostredie pre 3D parametrické modelovanie v aplikácii xDesign. Pre diely a zostavy umožní vykonávať zmeny geometrie, alebo upraví štruktúru zostavy online. Môže poslúžiť aj ako jednoduchšia cloudová verzia modelárov SOLIDWORKS 3D CAD.

Stiahnuť brožúru

3DEXPERIENCE 3D Sculptor - plošný modelár

3D Sculptor na cloudovej platforme poskytuje rýchle a jednoduché vytváranie voľných plôch v Sub-D modelári aplikácie xShape s automatickou konverziou do NURBS geometrie. Priemyselným návrhárom a technikom umožňuje vytvárať štylizované ergonomicky alebo organicky tvarované modely ľahšie ako tradičné parametrické nástroje.

Stiahnuť brožúru


DEXPERIENCE 3D SheetMetal Creator - plechové diely

3D SheetMetal Creator na cloudovej platforme ponúka funkcie asociatívneho parametrického návrhu plechov pre vytváranie dielov a zostáv. Špecializované prostredie aplikácie xSheetMetal pre návrh 3D plechových dielov typu "všetko v jednom" vám pomôže zefektívniť spôsob, akým vytvárate, ukladáte, zdieľate, overujete a spravujete návrhy plechových dielov.

Stiahnuť brožúru


3DEXPERIENCE 3D Structure Creator - oceľové konštrukce

3D Structure Creator na cloudovej platforme ponúka funkcie návrhu oceľových konštrukcií s pomocou škicovaných profilov. Konštrukčné nástroje pomáhajú vytvárať oceľové konštrukcie od konceptu až po zostavy v aplikácii xFrame.

Stiahnuť brožúru

3DEXPERIENCE 3D Mold Creator - vstrekovacie formy

3D Mold Creator na cloudovej platforme obsahuje komplexné nástroje pre technologický návrh vstrekovacích foriem s flexibilnou väzbou na geometriu platového dielu a následnou kontrolou deformácií v aplikácii xMold.

Stiahnuť brožúru

3DEXPERIENCE Drafter - tvorba výkresov

Drafter je rola založená na Windows, generuje 2D výkresy z 3D modelov na cloudovej platforme. Pri akejkoľvek úprave 3D modelu sa vaše výkresy aktualizujú pomocou dát uložených na platforme v reálnom čase. Pomocou tejto aplikácie máte prístup k rozsiahlym nástrojom, ktoré uľahčujú a urýchľujú vytváranie 2D výkresov. Konštruktéri môžu ľahko tvoriť pohľady, kótovať a pridávať popisy vo výkrese a zdieľať uložené dáta pomocou výkresovej aplikácie Drawings.

Stiahnuť brožúru


3DEXPERIENCE DraftSight

Aplikácia pre tvorbu a úpravu DXF/DWG výkresov. Obsahuje vyspelú technológiu, ktorá zaistí kompatibilitu s AutoCADom a správu výkresov na cloudové platforme 3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCE DraftSight Professional

Termínová licencie na 1 rok (YSC)
3DEXPERIENCE DraftSight Professional obsahuje sadu funkcií a API rozhranie, ktoré umožní využiť rozšírené možnosti k tvorbe výkresovej dokumentácie. Súbory DWG výkresu obsahujú dáta určené k výmene medzi rôznymi CAD aplikáciami. 
Funkcie:
•    česká lokalizácia
•    prispôsobiteľnosť používateľského rozhrania
•    nástroje a funkcie pre 2D CAD
•    práca s PDF podkladom
•    dynamické bloky
•    knižnica Toolbox
•    dávkový tlač
•    porovnávanie výkresov
•    rozšírené orezávanie entít
•    G-Code generátor
•    DNG import
•    API rozhranie
•    konvertovanie rastra
•    rovnice v tabuľkách
•    potrebná rola Collaborative Business Innovator


3DEXPERIENCE DraftSight Premium

Termínová licencie na 1 rok (YSC)
3DEXPERIENCE DraftSight Premium je výkonný a produktívny CAD softvér. Oproti verzii Professional obsahuje navyše kompletnú sadu funkcií a nástroje pre parametrické modelovanie. Súbory DWG výkresu obsahujú dáta určené k výmene medzi rôznymi CAD aplikáciami. 
Funkcie určené pre 3D modelovanie:
•    geometrické väzby
•    parametrické kóty
•    modelovanie v 3D
•    fyzikálné vlastnosti
•    potrebné role Collaborative Business Innovator a Collaborative Industry Innovator 


Prostredníctvom formulára v pravom hornom rohu môžete kontaktovať našich obchodníkov, ktorý Vám ochotne odpovedia na Vaše otázky, ohľadne:

 • Cien produktov
 • Možnostiach licencovania
 • Prezentácie produktu
 • Školení
 • Osobného stretnutia
 • Možnostiach predplatného a servisu

Alebo nás kontaktujte   telefonicky, prípadne   e-mailom.