Mám
záujem

SolidWorks® Conceptual Designer (SWCD) prináša doplnkové konštrukčné nástroje pre inžinierov tvoriacich koncepčné strojné návrhy, ktoré rozširujú existujúce CAD riešenie.

  • Rýchlo uchovajte nápady v digitálnej forme.
  • Rýchlo vytvárajte 2D a 3D koncepčné modely.
  • Prijímajte včasnú spätnú väzbu od interných i externých partnerov projektu.
  • Spolupracujte a spravujte dáta v prostredí cloudu.

Môžete ľahko spravovať a vyhodnocovať viac koncepčných návrhov, ešte než pridelíte čas na ďalší vývoj inžinierom. S riešením SWCD je koncepčné navrhovanie jednoduché. Jeho inštinktívne pracovné postupy a interakcie s užívateľom robia tvorbu realisticky sa správajúcich virtuálnych prototypov rýchlu a jednoduchú. Načrtnite tvary súčasťí, pridajte pružiny, motory a gravitáciu a sledujte na obrazovke, ako SWCD v reálnom čase vyhodnocuje vaše nápady. Môžete vopred preveriť vlastné nápady s potrebnou mierou detailu a využitím realistických 3D modelov, ešte než venujete čas a náklady detailnej konštrukcii.