eDrawings Professional je súčasťou každej inštalácie balíčkov Solidworks Professional a Premium alebo je možné ho zakúpiť samostatne.

Nástroje a funkcie eDrawings Professional

Poznámkovanie

eDrawings umožňuje ľahko a rýchlo vkladať poznámky, informačné kóty, obrázky a popisky. Na účely poznámkovanie sú k dispozícii aj základné skicovacie nástroje priamka, obdĺžnik, splajn, kružnice a oblúk.

Odmeriavanie

Hlavným prínosom nadštandardné verzia je možnosť odmeriavania rozmerov a vzdialeností pri modeloch i výkresoch. Meranie je z hľadiska bezpečnosti k dispozícii iba vtedy, ak je povolené pri vytváraní dokumentov eDrawings. Odmeriavanie je možné tiež v dokumentoch DWG / DXF a Solidworks.

Dynamické rezy

V eDrawings Professional je umožnené vytváranie dynamických rezov dielov či zostáv pomocou základných rovín alebo plôch modelu. Pri vytváraní rezov eDrawings umožňuje zobrazenie či skrytie rovín, ktorými je rez vykonávaný.

Presúvanie súčasťou

Tento nástroj ignoruje väzby zostavy a presúva súčasti úplne voľne, podzostavy je možné presúvať ako jeden celok. Každá súčasť sa môže individuálne vrátiť na svoju východiskovú pozíciu jednoduchým poklepaním. Ak chcete vrátiť všetky súčasti do ich pôvodných polôh naraz, použite ikonu "domček".

Rozložené pohľady

Sú podporované len u zostáv Solidworks, ktoré sú publikované ako dokument eDrawings. Publikovaná zostava musí mať vytvorený rozložený pohľad. Pre zostavy v rozloženom stave je umožnené používať nástroje na meranie, rezy atď.

Konfigurácia a stavy zobrazenie

Ak má dokument dielu alebo zostavy viac konfigurácií, môžete pri publikácii vybrať, ktoré konfigurácie budú uložené do dokumentu eDrawings. Rovnako tak môžete uložiť všetky stavy, aktuálny stav alebo len vybraný stav zobrazenia.

Fyzikálne vlastnosti

Môžete zobraziť fyzikálne vlastnosti dielov alebo zostáv vrátane hmotnosti, objemu či ťažisko. V zostavách sú vlastnosti vypočítané pre kompletnú zostavu, je možné zadať jednotky a presnosť pre výpočet fyzikálnych vlastností.

Pečiatky

Do dokumentov eDrawings možno pridávať informačnú pečiatky, ktorá sa správajú ako tradičné pečiatky na papierových výkresoch. Máte možnosť využívať pečiatok eDrawings, zadať umiestnenie adresára obsahujúceho pečiatky alebo do existujúceho adresára, v ktorom sú pečiatky eDrawings umiestnená, pridávať vlastné súbory (* .jpg, * .bmp, * .tif, * .png, * .gif).

Heslá

Keď publikujete dokument eDrawings, môžete ho z hľadiska bezpečnosti opatriť heslom, ktoré ich ďalej vyžadované pri každom otvorení zabezpečeného dokumentu. Heslo je možné pridať k novým, ale aj existujúcim dokumentom eDrawings. Ak chránený dokument uložíte pod iným názvom, dôjde tiež k prenosu jeho hesla.