Mám
záujem

Funkcie pre navrhovanie schém zjednodušujú vývoj integrovaných elektrických systémov pre stroje a ďalšie aplikácie s jedno a viacejliniovými schématickými nástrojmi pre plánovanie vašich elektrických systémov. Integrovaná knižnica poskytuje tisíce značiek a viac ako 500 000 vyrobených dielov pre použitie vo vašom návrhu. Vývoj môžete urýchliť kopírovaním a opätovným použitím všeobecných častí obvodu - v rámci projektu, ale aj v ďalších projektoch. Tímy môžu pracovať súbežne, aby skrátili vývoj a automatizované nástroje pre správu zjednodušujú konštrukciu zložitých PLC pripojení. Môžete ľahko generovať výkresy, zoznamy vodičov, zoznamy "od-do" a ďalšiu výrobnú dokumentáciu. Využite svoje schémy z aplikácie SOLIDWORKS Electrical Schematic Standard v riešení SOLIDWORKS Electrical 3D vďaka obojstrannému prepojeniu, ktoré v reálnom čase zachytáva zmeny návrhu v schéme aj v 3D modeli.