Mám
záujem

SOLIDWORKS Industrial Designer (SWID) vám umožňuje vytvárať viac 2D a 3D priemyselných koncepčných návrhov, v ktorých je rozvíjaná a posudzovaná estetická stránka výrobku. V tejto fáze je zachytené a rozvíjané mnoho nápadov v reakcii na zadanie návrhu či hlásenie problémov. Tieto nápady sú potom preskúmané internými aj externými partnermi projektu, ešte než dôjde na detailné skúmanie a spresnenie najlepších návrhov.

SWID ponúka perfektný 3D koncepčný nástroj pre priemyselné koncepčné navrhovanie a modelovanie spotrebných výrobkov.

  • Rýchlo zachyťte vlastné myšlienky - prirodzeným a inštinktívnym spôsobom - využitím obrazovky ako virtuálneho skicáku.
  • Rozvíjajte svoje nápady s technikami voľného tvarovania v 3D - jednoducho tlačte a ťahajte geometriou na obrazovke, ako by išlo o virtuálnu modelovaciu hlinu, kým nedosiahnete požadovaný výsledok.
  • Ľahko nasnímajte viac návrhových variantov do archívu konceptov a zdieľajte ich naprieč celou vašou komunitou návrhárov pre posúdenie reakcie zákazníkov.