Mám
záujem

Kedy? Piatok, 1. Marca 2019 Čas: 10:00

Sofistikované výrobky vyžadujú sofistikovaný prístup k vývoju.

Vo webinári zameranom na SOLIDWORKS Flow Simulation si pomocou praktických príkladov ukážeme ako riešiť prúdenie médií vo vnútri, resp. z vonkajšej strany výrobku a ako môžeme overiť ich tepelné zaťaženie ešte pred vyrobením prvého fyzického prototypu.

Web. seminár bude vysielaný v českom jazyku. Tešíme sa Vašu účasť na tomto bezplatnom webinári. Po jeho skončení bude otvorený priestor pre Vaše otázky.

ZAREGISTRUJTE SA UŽ DNES