Mám
záujem

Kompletné riešenie pre 3D konštruovanie pridáva k funkciám balíčku SOLIDWORKS Professional výkonné nástroje pre simulácie, pohyb, overovanie návrhov, pokročilé funkcie pre rozvody elektrických káblov a potrubí, možnosti reverzného inžinierstva a mnohé ďalšie.

Užívatelia môžu vyskúšať správanie výrobku pri pôsobení reálnych prevádzkových pohybov a síl vďaka našim bohatým možnostiam simulácie. Uistite sa o vyrobiteľnosti a vyriešte zložité problémy pri montáži už v skorých fázach navrhovania s analytickými nástrojmi pre tolerančný rozsah. Rýchlo do 3D modelu začleňte dáta o plošných spojoch a vytvárajte a dokumentujte rozvrhnutie elektroinštalácií, potrubí i pružných hadíc s rozšírenou sadou nástrojov SOLIDWORKS. V riešení SOLIDWORKS Premium tiež môžete pracovať so skenovanými 3D dátami. Vychutnajte si všetky výhody plynúce z kompletného 3D konštrukčného riešenia SOLIDWORKS Premium.

Riešenie SOLIDWORKS Premium zahŕňa:

  • Časovo závislú analýzu pohybu
  • Lineárne statickú analýzu pre diely aj zostavy
  • Automatizovanú analýzu tolerančných reťazcov (TolAnalyst)
  • Rozvody potrubí a pružných hadíc
  • Rozvody elektrickej kabeláže a káblových zväzkov
  • Reverzné inžinierstvo (ScanTo3D)
  • SOLIDOWORKS Sustainability
  • Advanced Surface Flattening
  • Tvorba potrubia obdĺžnikového a iných prierezov