Mám
záujem

Logopress 3 BLANK

Funkcie Logopress3 ™ BLANK umožňujú užívateľovi rýchlo a ľahko predvídať prípadné prázdne miesta pri modelovaní 3D častí. Zdokonalené analyzačné funkcie sú nápomocné nielen vo fáze ponuky ale aj vo procese návrhu. Minimalizuje čas pri tlači. Pri používaní Logopress3 BLANK máte možnosť využiť voľbu rôzneho typu materiálu : tkanina, plasty, lepidlá, koža, nafukovacie predmety, obaly ...

Veľkosť programu je možné upraviť podľa Vášho želania. Pri práci s týmto nástrojom nemusíte byť strojárskym inžinierom, aby ste pochopili ako funguje.

Modul Logopress3 ™ BLANK je súčasťou kompletného balíčka. V prípade, že nepotrebujete navrhovať rozloženie pruhov a kompletné matrice je k dispozícií tiež samostatne.

 • Komplexne spravuje údaje
 • spravuje pevné látky a povrchy
 • voľba hrúbky materiálu
 • obsahuje databázu materiálov
 • Umožňuje definovanie zamknutých oblastí
 • Riadenie informácií
 • Informácie o prípadných deformáciách

Logopress 3 Nesting

Logopress3 ™ NESTING je cenovo dostupný, rýchly a ľahko používateľný produkt, ktorý je plne integrovaný vo vnútri systému SOLIDWORKS ™. Používateľ začína buď so zložitejším súborom (vytvoreným pomocou programu SOLIDWORKS alebo importovaný z iného CAD systému) alebo s jednotlivými súčiastkami, ktoré sú v zostave. Po nadstavení niektorých parametrov dokáže rýchlo zahnúť diely podľa nadstavených možností. Nie je potrebné žiadne nadštandardné vzdelanie, postačí trochu zručnosti.

Logopress3 ™ NESTING má široký záber rôznych priemyselných odvetví a aplikácie, ako napríklad:

 • plech
 • textilný priemysel
 • plasty, lepidlá
 • nafukovacie predmety
 • kožené topánky
 • kompozity,
 • nafukovacie objekty
 • potravinársky priemysel
 • Balenie
 • Stavba lodí
 • Hračky

Kľúčové funkcie:

 • zahrnuté sú viaceré možnosti a stratégie
 • podporuje buď viacero častí jednotlivo, alebo časti v rámci zostáv
 • nadstavte veľkosť hárku alebo nadstavte iba šírku
 • uhlová regulácia častí
 • možnosť zapadnúť do otvorov alebo nie
 • možnosť umožniť častiam obrátenie hore nohami
 • flexibilita pri nastavovaní voľného priestoru medzi časťami
 • schopnosť nastaviť množstvá pre každú jednotlivú časť
 • automatické generovanie prehľadov

Najpresnejší a najuznávanejší nástroj na redukciu nákladov pre rozpočtárov a inžinierov

 • 50 krát rýchlejší a presnejší (1,4% vs 10% nepresnosť) ako manuálne výpočty; v priemere je to medzi odhadom a skutočnými nákladmi 25%
 • hmotné náklady v minútach pre integritu rozpočtu; 1,4% nepresnosť, zodpovedá zaťaženiu materiálu a tvorbe cez tesné polomery
 • znížte náklady na materiál a počet skúšok
 • speedy predpovedanie horúcich bodov
 • najlepšia technológia na spracovanie podrezaných častí; v tomto prípade ušetrí 2-4 hodiny práce v porovnaní s inými technológiami

Vlastnosti

 • Najlepšie používateľské rozhranie triedy - pre okamžitú produktivitu
 • Databáza materiálov - obývané obyčajnými materiálmi; môžete pridať svoje vlastné materiály
 • Nástroje geometrie - rozsiahle nástroje na úpravu importovaných povrchov
 • Automatické alebo ručné sklápanie (smer tlačenia); zobrazuje podrezané prvky
 • Export - prázdny export vo formátoch IGES alebo DXF pre použitie s akýmkoľvek CAD systémom
 • Správy - Správy HTML môžu byť vytlačené a uložené
 • Plotovanie - Vykreslite plnú verziu slepého pokusuAST BLANK