Používame cookies
Súbory cookie používame na analýzu údajov o našich návštevníkoch, na zlepšenie našich webových stránok, na zobrazovanie personalizovaného obsahu a k tomu, aby sme vám poskytli skvelý zážitok z webu.
Čo sú cookies?
Súbory cookie používame na analýzu údajov o našich návštevníkoch, na zlepšenie našich webových stránok, na zobrazovanie personalizovaného obsahu a k tomu, aby sme vám poskytli skvelý zážitok z webu.
  • Funkčné cookies

    Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na fungovanie webovej stránky a nemožno ich vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú ako reakcia na akciu, ktorú vykonáte na webovej stránke, napríklad nastavenie zabezpečenia, prihlásenie a vyplňovanie formulárov. Svôj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval súbory cookie alebo zasielal upozornenia na ne. Majte na pamäti, že niektoré stránky nebudú bez týchto súborov fungovať. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie, ktoré by sa dali priradiť ku konkrétnej o

  • Analytické cookies

    Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie fungovania webových stránok. Umožňujú nám rozpoznať a sledovať počet návštevníkov a monitorovať, ako návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať fungovanie webovej stránky, napríklad tým, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory cookie nezhromažďujú informácie, ktoré by vás mohli identifikovať. Tieto nástroje používame na analýzu a pravidelné zlepšovanie funkčnosti našich webových stránok. Zhromaždené štatist

  • Marketingové cookies

    Používajú sa na sledovanie preferencií užívateľa webovej stránky na účely cielenia reklamy, t. j. zobrazovania marketingových a reklamných správ (aj na webových lokalitách tretích strán), ktoré môžu byť pre návštevníka webovej stránky zaujímavé, v súlade s týmito preferenciami. Marketingové cookies používajú nástroje externých spoločností. Tieto marketingové súbory cookie použité len s vaším súhlasom.

Mám
záujem

Školenia vykonávame na našej prevádzke v Žiline a snažíme sa individuálne pristupovať ku každému školenému. Máme k dispozícii 2 školiace miestnosti s celkovou kapacitou 10 osôb. Ponuka školení je v rozsahu od základných školení, až po rozšírené školenia zachádzajúce do podrobností jednotlivých softvérových produktov. Školenia na softvér SOLIDWORKS a SOLIDCAM vykonávajú certifikovaní pracovníci.

Certifikácie SOLIDWORKS

Certifikácia SOLIDWORKS môže byť využitá na porovnávanie vašich znalostí a schopností pracovať so softvérom SOLIDWORKS.

CSWA Budete na dnešnom konkurenčnom trhu práce vyčnievať z davu.

CSWA (CSWA ​​- Academic) študenti preukazujú svoje odborné znalosti 3D modelovania, koncepčného a trvalo udržateľného navrhovania v SOLIDWORKS, čo im dáva konkurenčnú výhodu na dnešnom trhu práce.

Certifikácia pre študentov CAD Na dnešnom vysoko konkurenčnom trhu práce potrebujú CAD profesionáli získať každú možnú výhodu - a program SOLIDWORKS ® Certification je pre vašich študentov osvedčeným prínosom.

CSWP Certified SOLIDWORKS Professional je jednotlivec, ktorý úspešne prešiel našou skúškou pokročilých zručností.

CSWE Certified SOLIDWORKS Expert ľahko preukazuje schopnosť využívať pokročilé funkcie k riešeniu zložitých problémov pri modelovaní.

CEPA Certified Enterprise PDM Administrator je jednotlivec, ktorý úspešne prešiel pokročilou skúškou administrátorských zručností v riešení SOLIDWORKS Enterprise PDM, a ktorý je pripravený riadiť jeho implementáciu vo svojej spoločnosti.

CSDA Ako Certified Sustainable Design Associate budete vyčnievať z davu na dnešnom konkurenčnom trhu práce vďaka tomu, že preukážete pochopenie princípov pri posudzovaní životného prostredia a trvalo udržateľného navrhovania.

CSWSA-S Simulation preukazuje základné znalosti pri porozumení zásadám analýzy zaťaženia a Metóde konečných prvkov (MKP / FEM).

CSWPA-Sheet Metal ukazuje, že ste úspešne preukázal/ a svoju schopnosť používať nástroje pre plechové diely v SOLIDWORKS.

CSWPA-Weldments ukazuje, že ste úspešne preukázal/ a svoju schopnosť používať nástroje pre zváranie v SOLIDWORKS.

CSWPA-Surfacing ukazuje, že ste úspešne preukázal/ a svoju schopnosť používať nástroje pre povrchové úpravy v SOLIDWORKS.

CSWPA-Mold Tools ukazuje, že ste úspešne preukázal/ a svoju schopnosť používať nástroje na odlievacie formy v SOLIDWORKS.

CSWPA-Drawing Tools ukazuje, že ste úspešne preukázal/ a svoju schopnosť používať nástroje pre kreslenie výkresov v prostredí SOLIDWORKS.

Certifikácie SOLIDWORKS

SOLIDWORKS - Modelovanie plôch

Na školení modelovania plôch sa užívateľ naučí pracovať s výkonným plošným modelárom, ktorý má SOLIDWORKS zahrnutý v každom balíku, užívateľ sa naučí používať plošné modelovanie pre tvorbu tvarovo zložitejších dielov. Na školení sa užívateľ oboznámi s rôznymi typmi kriviek, ktoré využije pri definovaní plôch. Rozsah školenia je 1 deň.

SOLIDWORKS - Modelovanie plôch

SOLIDWORKS - Základné školenie

Na základnom školení sa užívateľ oboznámi s prostredím a jednotlivými funkciami softvéru SOLIDWORKS a naučí sa pracovať so škicami, objemovými prvkami, zostavami a s výkresmi. Počas školenia bude mať užívateľ možnosť si precvičovať funkcie SOLIDWORKS na príkladoch pod dohľadom certifikovaného technika našej spoločnosti. Rozsah školenia je 4 dni.

SOLIDWORKS - Základné školenie

SOLIDWORKS – Plechové diely

Počas tohto školenia sa užívateľ naučí pracovať s nástrojmi pre tvorbu plechových dielov a naučí sa kedy a ako jednotlivé príkazy aplikovať. Takisto sa užívateľ naučí konvertovať objemové telesá na plechové diely a následne pracovať s rozvinutými tvarmi plechových dielov. Súčasťou školenia je takisto aj vytváranie výkresovej dokumentácie plechových dielov ako aj exportovanie rozvinutých tvarov do rôznych formátov ako napríklad DXF, PDF atď.. Rozsah školenia je 1 deň.

SOLIDWORKS – Plechové diely

SOLIDWORKS – Zvárané konštrukcie a prvky

Toto školenie je zamerané na návrh konštrukcií z profilov, ktoré nájdete v knižniciach softvéru SOLIDWORKS a je možné ich vytvárať na úrovni viac-telových dielov. Užívateľ sa naučí používať aj rôzne príkazy spojené so zváranými konštrukciami ako napríklad vytvoriť a ovládať tabuľku prierezov a následne ju umiestniť do výkresovej dokumentácie. Rozsah školenia je 1 deň.

SOLIDWORKS – Zvárané konštrukcie a prvky

SOLIDWORKS / SOLIDCAM – Konzultačné školenie

Obsah a dĺžka konzultačného školenia závisí od vzájomnej dohody medzi školiteľom a zákazníkom. Osnova školenia môže byť zostavená z rôznych častí softvéru SOLIDWORKS alebo SOLIDCAM.

SOLIDWORKS / SOLIDCAM – Konzultačné školenie