Mám
záujem

Školenia vykonávame na našej prevádzke v Žiline a snažíme sa individuálne pristupovať ku každému školenému. Máme k dispozícii 2 školiace miestnosti s celkovou kapacitou 10 osôb. Ponuka školení je v rozsahu od základných školení, až po rozšírené školenia zachádzajúce do podrobností jednotlivých softvérových produktov. Školenia na softvér SOLIDWORKS a SOLIDCAM vykonávajú certifikovaní pracovníci.

Certifikácie SOLIDWORKS

Certifikácia SOLIDWORKS môže byť využitá na porovnávanie vašich znalostí a schopností pracovať so softvérom SOLIDWORKS.

CSWA Budete na dnešnom konkurenčnom trhu práce vyčnievať z davu.

CSWA (CSWA ​​- Academic) študenti preukazujú svoje odborné znalosti 3D modelovania, koncepčného a trvalo udržateľného navrhovania v SOLIDWORKS, čo im dáva konkurenčnú výhodu na dnešnom trhu práce.

Certifikácia pre študentov CAD Na dnešnom vysoko konkurenčnom trhu práce potrebujú CAD profesionáli získať každú možnú výhodu - a program SOLIDWORKS ® Certification je pre vašich študentov osvedčeným prínosom.

CSWP Certified SOLIDWORKS Professional je jednotlivec, ktorý úspešne prešiel našou skúškou pokročilých zručností.

CSWE Certified SOLIDWORKS Expert ľahko preukazuje schopnosť využívať pokročilé funkcie k riešeniu zložitých problémov pri modelovaní.

CEPA Certified Enterprise PDM Administrator je jednotlivec, ktorý úspešne prešiel pokročilou skúškou administrátorských zručností v riešení SOLIDWORKS Enterprise PDM, a ktorý je pripravený riadiť jeho implementáciu vo svojej spoločnosti.

CSDA Ako Certified Sustainable Design Associate budete vyčnievať z davu na dnešnom konkurenčnom trhu práce vďaka tomu, že preukážete pochopenie princípov pri posudzovaní životného prostredia a trvalo udržateľného navrhovania.

CSWSA-S Simulation preukazuje základné znalosti pri porozumení zásadám analýzy zaťaženia a Metóde konečných prvkov (MKP / FEM).

CSWPA-Sheet Metal ukazuje, že ste úspešne preukázal/ a svoju schopnosť používať nástroje pre plechové diely v SOLIDWORKS.

CSWPA-Weldments ukazuje, že ste úspešne preukázal/ a svoju schopnosť používať nástroje pre zváranie v SOLIDWORKS.

CSWPA-Surfacing ukazuje, že ste úspešne preukázal/ a svoju schopnosť používať nástroje pre povrchové úpravy v SOLIDWORKS.

CSWPA-Mold Tools ukazuje, že ste úspešne preukázal/ a svoju schopnosť používať nástroje na odlievacie formy v SOLIDWORKS.

CSWPA-Drawing Tools ukazuje, že ste úspešne preukázal/ a svoju schopnosť používať nástroje pre kreslenie výkresov v prostredí SOLIDWORKS.

Certifikácie SOLIDWORKS

SOLIDWORKS - Modelovanie plôch

Na školení modelovania plôch sa užívateľ naučí pracovať s výkonným plošným modelárom, ktorý má SOLIDWORKS zahrnutý v každom balíku, užívateľ sa naučí používať plošné modelovanie pre tvorbu tvarovo zložitejších dielov. Na školení sa užívateľ oboznámi s rôznymi typmi kriviek, ktoré využije pri definovaní plôch. Rozsah školenia je 1 deň.

SOLIDWORKS - Modelovanie plôch

SOLIDWORKS - Základné školenie

Na základnom školení sa užívateľ oboznámi s prostredím a jednotlivými funkciami softvéru SOLIDWORKS a naučí sa pracovať so škicami, objemovými prvkami, zostavami a s výkresmi. Počas školenia bude mať užívateľ možnosť si precvičovať funkcie SOLIDWORKS na príkladoch pod dohľadom certifikovaného technika našej spoločnosti. Rozsah školenia je 4 dni.

SOLIDWORKS - Základné školenie

SOLIDWORKS – Plechové diely

Počas tohto školenia sa užívateľ naučí pracovať s nástrojmi pre tvorbu plechových dielov a naučí sa kedy a ako jednotlivé príkazy aplikovať. Takisto sa užívateľ naučí konvertovať objemové telesá na plechové diely a následne pracovať s rozvinutými tvarmi plechových dielov. Súčasťou školenia je takisto aj vytváranie výkresovej dokumentácie plechových dielov ako aj exportovanie rozvinutých tvarov do rôznych formátov ako napríklad DXF, PDF atď.. Rozsah školenia je 1 deň.

SOLIDWORKS – Plechové diely

SOLIDWORKS – Zvárané konštrukcie a prvky

Toto školenie je zamerané na návrh konštrukcií z profilov, ktoré nájdete v knižniciach softvéru SOLIDWORKS a je možné ich vytvárať na úrovni viac-telových dielov. Užívateľ sa naučí používať aj rôzne príkazy spojené so zváranými konštrukciami ako napríklad vytvoriť a ovládať tabuľku prierezov a následne ju umiestniť do výkresovej dokumentácie. Rozsah školenia je 1 deň.

SOLIDWORKS – Zvárané konštrukcie a prvky

SOLIDWORKS / SOLIDCAM – Konzultačné školenie

Obsah a dĺžka konzultačného školenia závisí od vzájomnej dohody medzi školiteľom a zákazníkom. Osnova školenia môže byť zostavená z rôznych častí softvéru SOLIDWORKS alebo SOLIDCAM.

SOLIDWORKS / SOLIDCAM – Konzultačné školenie