Mám
záujem

Školenia vykonávame na našej prevádzke v Žiline a snažíme sa individuálne pristupovať ku každému školenému. Máme k dispozícii 2 školiace miestnosti s celkovou kapacitou 10 osôb. Ponuka školení je v rozsahu od základných školení, až po rozšírené školenia zachádzajúce do podrobností jednotlivých softvérových produktov. Školenia na softvér SOLIDWORKS a SOLIDCAM vykonávajú certifikovaní pracovníci.

SOLIDWORKS - Modelovanie plôch

Na školení modelovania plôch sa užívateľ naučí pracovať s výkonným plošným modelárom, ktorý má SOLIDWORKS zahrnutý v každom balíku, užívateľ sa naučí používať plošné modelovanie pre tvorbu tvarovo zložitejších dielov. Na školení sa užívateľ oboznámi s rôznymi typmi kriviek, ktoré využije pri definovaní plôch. Rozsah školenia je 1 deň.

SOLIDWORKS - Modelovanie plôch

SOLIDWORKS - Základné školenie

Na základnom školení sa užívateľ oboznámi s prostredím a jednotlivými funkciami softvéru SOLIDWORKS a naučí sa pracovať so škicami, objemovými prvkami, zostavami a s výkresmi. Počas školenia bude mať užívateľ možnosť si precvičovať funkcie SOLIDWORKS na príkladoch pod dohľadom certifikovaného technika našej spoločnosti. Rozsah školenia je 4 dni.

SOLIDWORKS - Základné školenie

SOLIDWORKS – Plechové diely

Počas tohto školenia sa užívateľ naučí pracovať s nástrojmi pre tvorbu plechových dielov a naučí sa kedy a ako jednotlivé príkazy aplikovať. Takisto sa užívateľ naučí konvertovať objemové telesá na plechové diely a následne pracovať s rozvinutými tvarmi plechových dielov. Súčasťou školenia je takisto aj vytváranie výkresovej dokumentácie plechových dielov ako aj exportovanie rozvinutých tvarov do rôznych formátov ako napríklad DXF, PDF atď.. Rozsah školenia je 1 deň.

SOLIDWORKS – Plechové diely

SOLIDWORKS – Zvárané konštrukcie a prvky

Toto školenie je zamerané na návrh konštrukcií z profilov, ktoré nájdete v knižniciach softvéru SOLIDWORKS a je možné ich vytvárať na úrovni viac-telových dielov. Užívateľ sa naučí používať aj rôzne príkazy spojené so zváranými konštrukciami ako napríklad vytvoriť a ovládať tabuľku prierezov a následne ju umiestniť do výkresovej dokumentácie. Rozsah školenia je 1 deň.

SOLIDWORKS – Zvárané konštrukcie a prvky

SOLIDWORKS / SOLIDCAM – Konzultačné školenie

Obsah a dĺžka konzultačného školenia závisí od vzájomnej dohody medzi školiteľom a zákazníkom. Osnova školenia môže byť zostavená z rôznych častí softvéru SOLIDWORKS alebo SOLIDCAM.

SOLIDWORKS / SOLIDCAM – Konzultačné školenie