Mám
záujem

Pomáha konštruktérom a inžinierom rozhodnúť sa počas minúty medzi vytvorením, alebo opätovným využitím návrhu. Exalead OnePart je aplikácia pre obchodný prieskum, ktorá urýchľuje opätovné využitie dielov, návrhov, špecifikácií, noriem a predpisov, výsledkov skúšok a súvisiacich údajov pre strojárstvo, výrobu a zásobovanie. OnePart vyhľadá informácie z rôznych zdrojov a okamžite ich sprístupní vďaka využitiu osvedčenej webovej sémantiky, analýzy a práce s veľkými objemami dát technológie Exalead CloudView ™.