Mám
záujem

Predstavte si, že máte vo svojich rukách znalosti a skúsenosti stoviek špecialistov CAM a CNC - vyskúšajte Sprievodca technológií a dráhu nástroja iMachiningu! Napokon, boli splnené všetky sľuby o revolúcii v CNC obrábanie vďaka jedinečnému a patentovanému iMachiningu!

Ide o skutočný prielom v technológii dráhy nástroja CNC frézovanie, ktorý umožňuje obrábať extrémne rýchlejšie a hlbšie, a to pomocou optimalizácie posunu a opásania nástroja na celej dráhe nástroja. Sprievodca technológiou iMachining poskytuje automaticky optimálne rezné podmienky pre rôzne materiály a CNC stroje a zaisťuje úspešné obrábanie hneď na prvýkrát. Použite svoje existujúce CNC stroje pre rýchlejšie a hlbšie obrábanie a to vrátane nástrojov s malým priemerom v tých najtvrdších materiáloch. Reakcie zákazníkov na iMachining: "Proste skvelý!"

To je to, čo o iMachiningu zhodne hovoria zákazníci, výrobcovia obrábacích strojov a nástrojov: jedinečná a revolučná technológia CNC obrábania, ktorá je plne integrovaná do SolidWorks urobí vás a vaše stroje ziskovejšie a konkurencieschopnejšie než si dokážete predstaviť.

Úspech iMachiningu priniesol mnoho imitátorov!

 • Patentovaný iMachining je úplne jedinečný vo svojej dráhe nástroja, ktorá zvyšuje reznú rýchlosť a priamo hltá tvrdý materiál a to aj tými najmenšími nástrojmi, zatiaľ čo sa dramaticky zvyšuje životnosť nástroja.
 • NAVYŠE je tu exkluzívny Sprievodca technológiou iMachining, ktorý poskytuje optimálne posuvy a otáčky automaticky pre rôzne CNC stroje a rôzne materiály a zaisťuje tak úspech hneď na prvýkrát.

Jedinečná revolučná technológia iMachining od SolidCAMu:

 • Šetrí 70% aj viac času CNC obrábania.
 • Drasticky predlžuje životnosť nástroja.
 • Používa svojho patentovaného Sprievodcu technológií k získaniu optimálnych posunov a otáčok podľa dráhy nástroja, materiálu polotovaru, typu nástroja a špecifikácií CNC stroja.
 • Poskytuje vašim frézovacím operáciám veľké úspory a zvýšenú efektivitu čo sa premieta do vysokých ziskov.
 • Po celom svete tak majú naši zákazníci obrovskú konkurenčnú výhodu. Môžete si dovoliť zostať pozadu?

Stiahnutie skúšobnej verzie

iMachining je jedinečný ako v jednoduchosti používania, času programovania, času obrábacieho cyklu aj životnosti nástroja.

Vyskúšajte si iMachining na svoje súčasti a na svojom stroji tak, že si stiahnete skúšobnú verziu.

Pre našu asistenciu pri testovaní požiadajte o prezentáciu alebo našu osobnú účasť na testoch!

Ako na to ide iMachining?

 • Vďaka svojim unikátnym patentovaným "morfujícím špirálam" a inteligentným oddeľovaním ostrovov a delením oblastí, získate vo výrobe najkratší čas obrábania.
 • Vďaka svojej vlastnosti udržiavanie konštantného mechanického a tepelného zaťaženia nástroja, tiež získate vo výrobe najdlhšiu životnosť nástroja a najvyššiu rýchlosť odoberania materiálu (MRR).
 • Vzhľadom k tomu, že majú špirály vyššiu MRR než trochoidné dráhy nástroja, tak iMachining používa rôzne patentované stratégie, ktoré umožňujú používanie špirál oveľa častejšie ako trochoidných dráh nástroja.
 • iMachining používa algoritmy, ktoré znižujú vibrácie, a tak zabraňujú nadmernému opotrebeniu nástrojov a používa aj algoritmy, ktoré znižujú pravdepodobnosť tvorby dočasných tenkých stien, ktoré môžu viesť k poškodeniu nástroja.
 • Pomocou pokročilého určovania zbytkového materiálu (neobrobeného polotovaru) zabezpečuje iMachining tú najvyššiu úroveň zapojenia nástroja do obrábania tým, že zamedzuje "obrábanie na prázdno" a znižuje počet premiestňovania pohybov.
 • 3D iMachining analyzuje všetky rezy a určuje tak najefektívnejšie skupiny takýchto rezov tak, aby sa skrátila cesta nástroja v celom obrábaní.

3D iMachining

Osvedčené algoritmy technológie iMachining pre 3D frézovanie 3D iMachining poskytuje vynikajúce výsledky pri 3D frézovaní, obyčajne skráti čas obrábania o 70% a viac. 3D iMachining je automatické, vysokorýchlostné, optimalizované obrusovanie s "redukciou deficitov" a tiež zvyškové hrubovanie ako prizmatických tak všeobecných 3D tvarových súčastí.

 • Rýchly výber objemovej aj plošnej geometrie - proste "vybrať a pokračovať".
 • 3D iMachining automaticky vytvára kompletný CNC program, ktorý je pripravený na spustenie s optimálnymi reznými podmienkami pre obrábanie 3D súčastí v jedinej operácii.
 • 3D iMachining používa model obrobku a aktualizovaný model polotovaru po predchádzajúcich operáciách. Automaticky rozpoznáva oblasti, ktoré treba obrobiť a eliminuje tak obrábanie naprázdno a zároveň optimalizuje prepolohovanie nástroja.
 • Optimálnych rezných podmienok sa dosahuje pomocou znalostnej databázy Sprievodcu technológií iMachining.

3D iMachining pre prizmatické súčasti

3D iMachining drasticky znižuje čas programovania pri frézovaní prizmatických súčastí s viacerými vreckami a ostrovmi (prvky, ktoré ležia na rovinách).

 • Zatiaľ čo štandardné 2.5D CAM programovanie vyžaduje od užívateľa výber alebo definíciu každého prvku (ako reťazca tak hĺbky) a má za následok niekoľko operácií, tak 3D iMachining automaticky vyberie geometriu aj hĺbku priamo z 3D modelu CAD.
 • Pomocou parametra riadenej drsnosti a inteligentnej technológie kroku nahor (malé kroky hore s konštantnou drsnosťou) je súčasť optimálne pripravená pre dokončovanie. V jedinej operácii sa tu kombinuje hrubovanie aj zvyškové hrubovanie.

Pomocou 3D iMachiningu pre prizmatické súčasti sa automaticky maximalizuje výkon a efektivita na dosiahnutie najkratšieho možného času obrábania:

 • 3D iMachining používa najskôr najhlbšie kroky dole pre odobratie najväčšieho množstva materiálu. Maximalizuje sa rýchlosť odoberania materiálu (MRR) a životnosť nástroja a zároveň sa eliminuje potreba prejazdov.
 • 3D iMachining inteligentne triedi a združuje rezy v Z úrovniach vrátane neobrábacích pohybov.
 • 3D iMachining používa inteligentné polohovanie medzi jednotlivými oblasťami rezu, čím obmedzuje dlhé polohovacie pohyby.
 • 3D iMachining poskytuje automatickú ochranu modelu obrobku, takže môžu byť bezpečne použité veľké nástroje aj v stiesnených miestach.

Zvyškové obrábanie

Pomocou menších nástrojov môžete vykonať akýkoľvek počet operácií zvyškového obrábania - berie sa tu do úvahy Aktualizovaný model polotovaru a obrábajú sa tu tak len úzke oblasti a vnútorné rohy.

Automatická ochrana obrobku

Preto, aby sme zamedzili kolíziám s obrobkom pri práci s veľkými nástrojmi v tesných miestach poskytuje 3D iMachining automatickú ochranu modelu obrobku.

Ochrana kolízie držiaku

3D iMachining kontroluje dráhu nástroja, aby sa zamedzilo kontaktu medzi držiakom nástroja a aktualizovaným modelom polotovaru a to v každej fáze operácie.

 • Bez ochrany kolízie držiaku je spravidla pri obrábaní hlbokých vreciek vyloženie nástroja z držiaka dlhšia.
 • Pri kratšom vyložení nástroja z držiaka môže byť nástroj kratší a pevnejší a môže tak obrábať rýchlejšie a agresívnejšie.

Dokončovaním prizmatických Súčasti pomocou rozpoznávania vreckovania Rozpoznávanie vreckovania automaticky identifikuje všetky vrecká (o rôznych hĺbkach a v rôznych úrovniach) a vykonáva tak v jedinej operácii dokončovania, čo tiež znižuje čas programovania.

Rozpoznávanie vreckovania poskytuje automaticky výber a optimálne dokončovanie prvkov vreciek v jedinej operácii. Dokončovanie sa vykonáva pomocou vzoru (kontúry).