Mám
záujem

Automatické rozpoznávanie prvkov a ich obrábanie (AFRM) automaticky definuje a obrába v SolidCAMe nasledujúce:

  • Rozpozná a obrába vrecká
  • Rozpozná a obrába zrazenie
  • rozpozná vŕtanie
  • Rozpoznanie a obrábanie diery
  • Automatické vŕtanie SOLIDWORKS

Sada cyklov

Veľmi užitočná a pohodlná sada cyklov poskytuje špecializované, prednastavené pod-operácie pre drážky, rohy, výstupky, ťahané plochy atď ..

AFRM

Výkonné funkcie Automatického rozpoznávania prvkov a ich obrábanie dopĺňajú funkcie 2.5D frézovanie SolidCAMu. Užívateľ SolidCAMu má tak to najlepšie z týchto schopností: Interaktívne operácie a automatizácie.