Mám
záujem

Vytváranie schém v softvéri SOLIDWORKS Electrical pre jednoduché i viaclíniové vedenie, integrované s 3D modelmi SOLIDWORKS, umožňuje skutočné súbežné navrhovanie elektromechanického systému.

Výhodou je interaktívne prepojenie s mechanical CAD-om, čo umožňuje plnohodnotné konštruovanie elektro aj mechanickej časti tímu konštruktérov.