Mám
záujem

Riešenia pre správu produktových dát (PDM) SOLIDWORKS vám pomáhajú udržať si kontrolu nad návrhovými dátami a výrazne zlepšiť spôsob, akým vaše tímy riadia vývoj výrobku a spolupracujú na ňom. SOLIDWORKS Enterprise PDM vašim tímom umožňuje:

  • Bezpečne uchovávať a indexovať návrhové dáta pre rýchle vyhľadávanie
  • Prestať sa obávať riadenia verzií a straty dát
  • Zdieľať a spolupracovať na návrhoch s pracovníkmi na rôznych miestach, vnútri aj mimo organizácie
  • Vytvárať elektronický pracovný postup pre formálny, riadený a optimalizovaný vývoj, schvaľovanie dokumentov a konštrukčné zmenové konania