Mám
záujem

SOLIDWORKS Plastics umožňuje vykonávanie simulácií vstrekovania do formy priamo konštruktérom plastových dielov a vstrekovacích foriem. Softvér dokáže simulovať, ako roztavený plast vteká počas procesu vstrekovania do formy a pomáha tak identifikovať potencionálne výrobné chyby už v prvotnej fáze vývoja výrobku a cielene ich odstrániť. Umožňuje tiež posúdiť vyrobiteľnosť počas procesu navrhovania, eliminovať náklady na prepracovanie, s využitím optimalizácie zlepšiť kvalitu dielov a vďaka tomu skrátiť dobu vývoja a uvedenia výrobku na trh. Nástroj Result Adviser poskytuje praktické rady pri navrhovaní aj tipy pomáhajúce pri diagnostike a riešení problémov.

SOLIDWORKS Plastics Standard

SOLIDWORKS Plastics Standard umožňuje konštruktérom a výrobcom plastových dielov ich optimalizáciu pre výrobu už v počiatočných fázach návrhu výrobku. Softvér je plne integrovaný v prostredí SOLIDWORKS, aby ste mohli analyzovať a meniť návrhy pre vyrobiteľnosť, a súčasne ich optimalizovať pre formu, vhodnosť použitia a funkčnosť, jeho učenie trvá iba niekoľko minút a nevyžaduje náročné analýzy ani odbornosť pri práci s plastami.

SOLIDWORKS Plastics Professional

Softvér SOLIDWORKS Plastics Professional umožňuje konštruktérom alebo výrobcom vstrekovacích foriem presný a ľahký spôsob ich optimalizácie. Môžete rýchlo vytvárať a analyzovať jednoduché, viac-dutinové aj viacnásobné návrhy foriem, vrátane vtokových sústav a vtokov. Pomôže s vyvážením vstrekovacích kanálov a odhadom výrobného času, uzatváracieho tlaku a optimalizáciou vstrekovacej sústavy.

SOLIDWORKS Plastics Premium

Softvér SOLIDWORKS Plastics Premium obsahuje všetko, čo SOLIDWORKS Plastics Professional a okrem toho pokročilé simulačné funkcie, ktoré umožňujú výpočtárom a konštruktérom foriem analyzovať chladiacu sústavu a predvídať deformácie vstrekovaného výrobku. Užívatelia môžu navrhovať, analyzovať a optimalizovať jednoduchšie i zložité spôsoby chladenia a minimalizovať tak čas vstrekovacieho cyklu. Vďaka pokročilým simuláciám vstrekovania sa znížia výrobné náklady na návrh formy, uľahčí sa výber materiálov dielu aj formy a vďaka správnemu nastaveniu výrobných parametrov je možné úplne odstrániť vplyv tvarovanej deformácie výlisku.