Mám
záujem

Najjednoduchšia definícia Nulového bodu

SolidCAM je v 4/5 osom indexovom obrábaní výnimočne dobrý. SolidCAM poskytuje jednoduchý a efektívny spôsob programovania súčasti z viacerých strán.

Ste už unavení z tvorby pracovných pohľadov, kopírovania modelov a ich rotácie do novej polohy? Stále ešte pre indexované programovanie kopírujete a transformujete geometriu do oddelených hladín?

 • Zjednodušte si programovanie pomocou jednej polohy nulového bodu, ktorú orientujete pre indexované ustanovenie pomocou jedného kliknutia - SolidCAM takto zrýchľuje obrábanie z viacerých strán pomocou eliminácie konštrukcie viac nulových bodov.
 • Definujte Nulový bod priebežne iba výberom plochy a potom pokračujete v programovaní súčasti.
 • Spôsob SolidCAMu "vyber plochu a obrábaj" je najrýchlejší prístup k indexovanému programovaniu.
 • Náš Správca nulových bodov si pre každú orientáciu nástroja udržiava prehľad všetkých potrebných údajov.
 • Simulácia Solid Verify zobrazuje nástroje pre všetky operácie obrábania držiakov a upínačov spolu s odoberaním materiálu.
 • SolidCAM poskytuje ten najľahší a najefektívnejší spôsob programovania súčasti z viacerých strán.
 • Ak aj pracujete len v 2.5D alebo 3 osiach, tak vám SolidCAM dáva výnimočne silné riešenie pre obrábanie v indexovaných 4/5 osiach.

Efektívny NC program pre viacosové stroje bez nutnosti editácie

 • SolidCAM ponúka pre viac osové stroje viac možností, ako získať efektívny a bezchybný NC program a to na prvýkrát a zakaždým.
 • Postprocesor SolidCAMu môže byť nastavený tak, aby zvládal všetky natočenia a posunutie začiatku, tak aby eliminoval potrebu nastavenia viacerých posunutí začiatku na stroji.
 • Či už váš riadiaci systém môže počítať natočenie súčasťou interne alebo potrebuje pre zvládnutie natočenia postprocesor, tak SolidCAM vie obe tieto možnosti.
 • Pre riadiace systémy s funkciami pre pokročilú rotáciu roviny alebo súradníc sú postprocesory SolidCAMu vytvorené tak, aby používali tieto interné CNC funkcie. Ak, ale nemáte stroj s týmito funkciami, potom môže používateľ zadať umiestnenie súčasti vnútri SolidCAMu a NC program, potom ovláda pre každé natočenie transformáciu NC programu.
 • Naša filozofia pre indexované frézovanie je jednoduchá: zo softvéru do NC programu, tak aby bol tento proces rovnaký ako pre indexované frézovanie, tak pre frézovanie z jednej strany. Zákazník by vnútri softvéru nemal robiť pre obrábanie súčastí z viacerých strán žiadne špeciálne funkcie alebo triky, mal by jednoducho len pracovať!