Mám
záujem

Spolupráca firiem EFICAD a SolidWorks priniesla na trh plne integrované dva moduly SWOOD Dizajn a SWOOD CAM. Prostredníctvom SWOOD Design je možné navrhovať a modelovať nábytok v rôznych zostavách a veľkostiach. Má rozsiahlu škálu funkcií, napr. v prípade materiálu vie efektívne určiť hrúbku, povrchovú úpravu s ponukou množstva profilov, spojovací materiál či polotovary napr. pre zásuvky.

Veľmi dôležitým spojovacím článkom je príprava výroby, kde softvér ponúka polotovary na objednanie, export dát, dáta pre olepovačky, CNC vŕtačky či čiarové kódy.

SWOOD CAM dokáže pracovať so všetkými CNC strojmi v drevárskom priemysle. Viete plne využívať nástroje ako sú práca s vretenami a hlavami, vŕtacími agregátmi a vodorovnými vretenami. Taktiež ponúka ďalšie možnosti ako je napr. laserové zameranie, automatická regulácia rýchlosti podľa smeru vlákien, odsávanie, frézovanie drážok, profilov a mnohé ďalšie...