Mám
záujem

Spolupráca firiem EFICAD a SolidWorks priniesla na trh plne integrované dva moduly SWOOD Dizajn a SWOOD CAM. Prostredníctvom SWOOD Design je možné navrhovať a modelovať nábytok v rôznych zostavách a veľkostiach. Má rozsiahlu škálu funkcií, napr. v prípade materiálu vie efektívne určiť hrúbku, povrchovú úpravu s ponukou množstva profilov, spojovací materiál či polotovary napr. pre zásuvky.

Veľmi dôležitým spojovacím článkom je príprava výroby, kde softvér ponúka polotovary na objednanie, export dát, dáta pre olepovačky, CNC vŕtačky či čiarové kódy.

SWOOD CAM dokáže pracovať so všetkými CNC strojmi v drevárskom priemysle. Viete plne využívať nástroje ako sú práca s vretenami a hlavami, vŕtacími agregátmi a vodorovnými vretenami. Taktiež ponúka ďalšie možnosti ako je napr. laserové zameranie, automatická regulácia rýchlosti podľa smeru vlákien, odsávanie, frézovanie drážok, profilov a mnohé ďalšie...

 

Funkcie pre spracovanie dreva vnútri SOLIDWORKS 

SWOOD Design uľahčuje tvorbu projektu pre spracovanie dreva. Navrhujte tak výrobky rýchlejšie pomocou špecializovaných funkcií a pomocou funkcie drag & drop.

Správa materiálu

Spravujte materiály efektívne

 • Hrúbky dielu
 • Dekor a smer letokruhov
 • Ohranenie
 • Lamina

 

Spojenie

Spojky umožňujú zostavenie panelu a drevených častí pomocou tradičných typov spojenia

 • Čap & drážka
 • Excenter & skrutka
 • Kolíky
 • Lamely
 • ...

Vytvorte si vlastné pravidlá vkladania týchto spojok a použite ich pomocou funkcie drag & drop.

 

SWOODBox

Vyplňte nábytok pomocou prvkov (dvere, zásuvky, poličky, ...), vrátane železných častí a obrábania priľahlých častí.       
SWOODBox je jedinečná funkcia pre drag & drop

 • Dvierka
 • Zásuvky
 • Poličky
 • Prepážky
 • ...

 

Výkres

Vložte skrinku a prepojte jej rozmery s výkresom.

 

 

 

Profily

Vytvorte profily na dreve jednoducho pomocou drag & drop.

 • Knižnica tvarov

 • Nahradenie tvarov
 • Použitie na viacerých hranách

 

Dokumentácia

Prispôsobiteľné dokumenty

 • Export pre optimalizáciu programu obrábanie
 • Zoznam obrábania
 • Zoznam kovania
 • Štítky
 • ...

Formát exportu: csv, html, edrawing, pdf, ...

 

Ostatné

 • Nástroj pre kopírovanie zostáv SOLIDWORKS
 • Parametrická knižnica panelov

 

Obrábanie a výroba drevených dielov v SOLIDWORKS

SWOOD CAM pracuje s technológiami a špeciálnymi NC strojmi určenými pre spracovanie dreva. Vytvoríte tak programy a výrobnú dokumentáciu priamo v SOLIDWORKSe.

 

Plná integrácia v SOLIDWORKSe 

 • Zobrazenie stromu obrábania v Správcovi prvkov
 • Nástroje, agregáty a knižnice makier obrábania v Podokne úloh
 • Vkladanie položiek knižnice pomocou drag & drop
 • Simulácia obrábania v SOLIDWORKS vrátane prostredia stroja
 • Umiestnenie panelov a zariadení na stole v zobrazení SOLIDWORK

 

Technológie  

 • Viac vretien, viac vŕtacích agregátov a horizontálnych vretien
 • Viac hláv
 • Integrácia odsávania triesok a ovládanie deflektora
 • Automatická modulácia rýchlosti posuvu podľa smeru letokruhov
 • Zablokovanie na plochom stole alebo pomocou konzol a prísaviek
 • Premietanie laseru
 • Viacnásobné umiestnenia
 • Automatická správa pracovného stola
 • Špeciálne drevárske operácie: drážkovanie, rezanie, dlabanie, čapovanie
 • Voliteľný modul Nárezový plán

Generovanie NC Programu  

 • Vďaka prispôsobiteľnému NC kódu je už pripravených mnoho NC strojov
  • HOMAG
  • SCM
  • BIESSE
  • IMA
  • Masterwood
  • ...
 • Export časových súborov

Dokumentácia 

 • Generovanie prispôsobiteľnej výrobnej dokumentácie
  • Zoznam obrábania
  • Zoznam programov
  • Zoznam nástrojov
  • Štítky (s čiarovým kódom)
  • ...
 • Generovanie v dávkach a export celého projektu

Asociativita

 • Plná asociativita medzi obrábaním a geometriou SOLIDWORKS
 • Prídavné pravidlá obrábania definované pomocou konfigurácie, vlastností a stavu prvkov
 • Automatické a optimalizované vŕtanie pomocou vŕtacieho agregátu