Mám
záujem

Nenahraditeľný modul pre nastavenie nástroja a merania na stroji v SolidCAMe je integrovaný modul Meracia sonda, ktorá umožňuje definíciu nulového bodu (zriadenia) a kontrolné merania na stroji (meranie).

Meracia sonda umožňuje prostredníctvom ovládania sondy na CNC stroji, ustavenie obrobku a jednoduché a rýchle meranie kvality obrobkov priamo na stroji bez toho, aby ste ju odopínali. Meracia sonda tiež poskytuje podporu kontroly nástroja.

Plná vizualizácia všetkých pohybov sondy pomocou simulácie stroja SolidCAMu zamedzuje potencionálnemu poškodeniu meracej sondy.

Modul Meracia sonda je nutný modul pre každú výrobu, kde sa používa meracia sonda.

Modul meracej sondy poskytuje toto:

  • Jednoduchú definíciu Nulového bodu a kontrolu obrobku na stroji - meranie obrobkov priamo na stroji
  • Podpora Meracie nástroje
  • Jednoduchý výber meranej geometrie z objemového modelu
  • Podpora širokého rozsahu cyklov sondy užívateľom definovanými parametrami
  • Plná vizualizácia všetkých pohybov sondy v simulácii

Definujte operácie sondy spolu s operáciami obrábania priamo v strome CAM správcu SolidCAMu Operácie sondy a operácie obrábania sú v strome Správca SolidCAMu vzájomne zmiešané a môžu z objemového CAD modelu používať rovnaké geometrie.

Ak sa zmení objemový model, tak ako sa operácia sondy tak sa operácia obrábania automaticky podľa tejto zmeny aktualizujú.

Definícia Nulového bodu

Meracia sonda poskytuje jednoduché riešenie pre nastavenie Nulového bodu pomocou 16 rôznych cyklov, ktoré umožňujú jednoduchú definíciu polôh Nulového bodu miesto ručného nastavovania.

Kontrolné merania na stroji

Meracie Cykly sondy môžu byť použité pre meranie obrobených plôch bez nutnosti presunu súčasti na CMM stroj - súčasť tak môže byť skontrolovaná na rovnakom obrábacom stroji, bez nutnosti jej odopnutia.

Cykly Meracie sondy zjednodušujú meranie

Pre spracovanie rôznych úloh meraní si vyberiete z niekoľkých cyklov Meracie sondy a získate tak plynulý pracovný postup s operáciami obrábania SolidCAMu.

Náhľad pohybov cyklu

Meracia sonda môže používať rovnakú geometriu ako operácia 2.5D frézovanie. Je tiež poskytovaná plná kontrola nad toleranciami, rôznymi možnosťami triedenia a priamy náhľad pohybov cyklu.

Podpora merania nástrojov

Táto možnosť umožňuje kontrolu frézovacích alebo sústružníckych nástrojov medzi operáciami obrábania. Je to užitočná možnosť, ktorá umožňuje kontrolu nástroja po každej operácii alebo po každej výmene nástroja. Umožňuje detekciu poškodenia nástroja, a tak poskytuje bezpečné obrábanie.

Výstup merania

Po dokončení všetkých meraní vytvorí riadenie sondy záznam merania. Tento záznam môže byť zobrazený na obrazovke, zapísaný do súboru alebo nemusí mať vôbec žiadny výstup, to záleží na nastavení.

Prispôsobenie postprocesoru

Postprocesor SolidCAMu pre daný CNC stroj so sondou poskytuje plnú podporu tak pre operácie obrábania tak pre operáciu sondy.