Mám
záujem

Prináša vám všetky funkcie riešenie SOLIDWORKS Standard - a navyše možnosti zvyšujúce produktivitu, zaisťujúce presnosť a podporujúce ešte efektívnejšiu komunikáciu návrhových informácií.

SOLIDWORKS Professional obsahuje knižnice štandardizovaných dielov i spojovacieho materiálu a nástroje pre automatický odhad výrobných nákladov, pomoc s prevodom importovanej geometrie aj vyhľadávanie chýb v návrhu. Pripravte realistické vizualizácie svojich návrhov so softvérom PhotoView 360 - a potom ich zdieľajte s ostatnými pomocou aplikácie eDrawings® Professional. SOLIDWORKS Professional tiež prináša integrované nástroje pre správu dát, ktoré bezpečne ukladajú všetky informácie o projekte a sledujú všetky zmeny návrhu. Zjednodušte svoje navrhovanie a zvýšte jeho produktivitu s riešením SOLIDWORKS Professional.

Riešenie SOLIDWORKS Professional zahŕňa:

  • CAD knižnice
  • Pokročilé navrhovanie pre oblasť strojárstva a výroby
  • Odhad výrobných nákladov (SOLIDWORKS Costing)
  • Pokročilú podporu importu CAD súborov
  • Nástroje pre zvýšenie produktivity
  • Rozšírené fotorealistické vizualizácie (PhotoView 360)
  • Kontrolu CAD štandardov a noriem
  • Správu dát SOLIDWORKS
  • eDrawings® Professional