Mám
záujem

Produktoví inžinieri môžu efektívne posúdiť štrukturálne správanie výrobku v širokom spektre fyzikálnych scenárov pomocou výkonného virtuálneho prostredia pre skúšky v softvéri SOLIDWORKS Simulation Professional. Je plne integrovaný v 3D CAD systéme SOLIDWORKS a umožňuje inžinierom určiť mechanickú odolnosť výrobkov, ich životnosť či prirodzené frekvencie a testovať prenos tepla ako aj deformácie pri tlaku. Podporovaná je tiež analýza tlakových nádob a komplexného zaťaženia. Na celý rad fyzikálnych a geometrických parametrov môžete optimalizovať výrobky z hľadiska hmotnosti, vibrácie alebo nestability. Vďaka úzkej integrácii a jednotnému užívateľskému prostrediu, môžete využívať výkonných funkcií riešení SOLIDWORKS Simulation Professional už v raných fázach konštruovania - a čo najviac tak zvýšiť kvalitu výrobku a znížiť náklady.

Riešenie SOLIDWORKS Simulation Professional zahŕňa:

  • Analýzu pádovej skúšky
  • Frekvenčnú analýzu
  • tepelnú analýzu
  • Analýzu plastových a gumených dielov
  • Lineárnu pevnostnú analýzu
  • Analýzu vibrácií