Mám
záujem

Posúďte efektívne svoje návrhy z pohľadu nelineárnej a dynamickej odozvy, dynamického zaťaženia a kompozitných materiálov s výkonnými nástrojmi riešenia SOLIDWORKS Simulation Premium. K možnostiam verzie SOLIDWORKS Simulation Professional dopĺňajú nástroje prinášajúce cenné poznatky vedúce k zvýšeniu spoľahlivosti výrobku pri nákladovo čo najefektívnejšom prevedení bez ohľadu na materiál alebo prevádzkové prostredie.

Riešenie SOLIDWORKS Simulation Premium zahŕňa:

  • Tepelnú analýzu kvapalín
  • nelineárnu analýzu
  • štrukturálnu optimalizáciu
  • analýzu pohybu
  • Analýzu lineárneho zaťaženia
  • analýzu vibrácií
  • únavovú analýzu
  • teplotnú analýzu