Mám
záujem

Produkty SolidWorks® Visualization (predtým známe pod názvom Bunkspeed) prinášajú sadu samostatných softvérových nástrojov, ktoré kombinujú možnosti špičkového renderovania s nástrojmi pre navrhovanie a s pracovnými postupmi umožňujúcimi jednoduchú a rýchlu tvorbu vizuálneho obsahu konštruktérom, inžinierom, pracovníkom z marketingu i ďalším tvorcom obsahu. Importujte súbory z riešení SOLIDWORKS, Autodesk Alias®, Rhino®, SketchUp® a mnohých ďalších CAD formátov a vytvárajte pôsobivé scény a najviacrealistický obsah.

Produkty SOLIDWORKS Visualization pomáhajú organizáciám, vrátane netechnických užívateľov, využiť 3D CAD dáta k tvorbe fotorealistického marketingového obsahu, ktorý je za pár minút pripravený pre tlač i na web. Produkty SOLIDWORKS Visualization prinášajú fotografický obsah, ktorý jasne a emotívne predstavuje výrobky v reálnom prostredí - od statických obrázkov cez animácie až po prepracovaný webový obsah. Jednoduché a intuitívne rozhranie poskytuje užívateľom nástroje k ľahkej tvorbe bohatého obsahu vo fotografickej kvalite. Všetci rôzne zdatní používatelia môžu prijímať lepšie rozhodnutia na základe 3D obsahu - rýchlo, ľahko a zábavnou cestou.

Prostredníctvom zlepšovania koncepčných návrhov, ktoré sú prehliadané počas fáz konštruovania, vývoja a marketingu, pomáhajú produkty SOLIDWORKS Visualization užívateľom aj partnerom projektu vyberať, posudzovať, zlepšovať a predávať tie najlepšie a najrobustnejšie koncepčné návrhy - ešte pred tým, než sú projektu priradené nákladné zdroje na inžiniering , prototypovanie a marketing. Pomôžte znížiť chybovosť a zaistite, aby sa výrobky dostali na trh rýchlejšie:

  • Zlepšite interné navrhovanie, inžinierstva a posudzovanie obchodníkmi a pomôžte prijímať konečné rozhodnutia na základe lepších podkladov.
  • Znížte zásadným spôsobom náklady aj počet fyzických prototypov a dospejte ku konečným rozhodnutiam o návrhu oveľa efektívnejšie.
  • Dodávajte fotorealistické snímky a obsah marketingovému oddeleniu oveľa skôr a prispejte tak k propagáciu najnovších výrobkov v tlači i na webe.