Mám
záujem

Konateľ/Obchodný riaditeľ

CEO/Sales director

Juraj Géci
+421 918 867 019
juraj.geci@ccontrols.sk

Technický manažér SolidWorks

Technical manager SolidWorks

Ing. Andrej Betuš
+421 907 168 987
andrej.betus@ccontrols.sk

Obchodný manažér SolidWorks/SolidCAM

Sales manager SolidWorks/SolidCAM

Ing. Richard Kusý
+421 915 445 009
richard.kusy@ccontrols.sk

Technický manažér SolidCAM

Technical manager SolidCAM

Marián Vechter
+421 907 710 101
marian.vechter@ccontrols.sk

SolidWorks Technik

Solidwoks Technician

Michal Mrázik
+421 944 992 119
michal.mrazik@ccontrols.sk

Obchodný zástupca ARM KEIL

Sales representative ARM KEIL

Barbora Chromiaková
+421 915 870 591
barbora.chromiakova@ccontrols.sk

Technická podpora SolidWorks/SolidCAM

Technical support SolidWorks/SolidCam

support@ccontrols.sk

Prevádzka:

Computer Controls SK
Dolné Rudiny 3734
010 01 Žilina

Sídlo:

Computer Controls SK s.r.o.
Zamarovská 229
911 05 Zamarovce

IČO: 51 132 605
DIČ: 2120600889
IČ DPH: SK2120600889
Č.účtu: SK91 1111 0000 0014 6480 7018