Mám
záujem

SOLIDWORKS Simulation Standard poskytuje konštruktérom intuitívne virtuálne prostredie pre statickú analýzu, časovo riadený pohyb a únavu vysokým počtom záťažových cyklov, takže môžu odpovedať na bežné konštrukčné problémy s riešením vstavaným do 3D CAD softvéru SOLIDWORKS. Funkcia Sledovanie trendu a Náhľad na návrh umožňujú vybrať optimálny variant už počas práce na návrhu. S využitím súbežného koštrukčného prístupu, SOLIDWORKS Simulation Standard pomáha konštruktérom včas rozoznať, či ich výrobok bude fungovať správne a akú bude mať životnosť.

Riešenie SOLIDWORKS Simulation Standard zahŕňa:

  • Sledovanie trendu
  • Analýzy metódou konečných prvkov
  • Pohybové štúdie
  • Lineárne napätové analýzy
  • Únavové analýzy
  • Pevnostné analýzy