Mám
záujem

Integrované riešenie SolidCAMu spolu s iMachiningom je ideálnym CAM riešením pre výrobu foriem. Hlavnými cieľmi v konkurenčnom prostredí výroby foriem je vysoká kvalita obrobenej plochy, presnosť obrobenej plochy a krátke dodacie lehoty. SolidCAM tu preto má:

 • Vynikajúcu kvalitu / presnosť dráhy nástroja, pretože pracuje priamo na CAD modeli.
 • Bezkonkurenčné dokončovanie plochy a výkon pri obrábaní tvrdých materiálov pomocou optimálne riadeného nástroja v kontakte s materiálom.
 • Extrémna výhoda časovej úspory s pomocou automatickej aktualizácie dráhy nástroja pri zmenách na forme.
 • Bezchybný NC program a eliminácia úprav na stroji garantuje úspech hneď na prvýkrát.

SolidCAM má pre priemysel výroby foriem excelentné CAM riešenie. V najnovšej verzii SolidCAMu boli urobené hlavné vylepšenia modulov revolučného 3D iMachiningu, HSM a súvislých 5 os, ktoré tak poskytujú víťaznú kombináciu pre obrábanie foriem a vložiek.

 • 3D iMachining pre obrusovanie, zvyškové hrubovanie a pred dokončovanie foriem. 3D iMachining vytvára automaticky a kompletný CNC program, ktorý už stačí len spustiť a ten je už s optimálnymi reznými podmienkami pre obrusovanie, zvyškové hrubovanie a pred-dokončovanie kompletných 3D súčasti, s presnou drsnosťou na šikmých stenách a to všetko v jedinej operácii.
 • Dráha nástroja sa tu automaticky upravuje tak, aby sa v každej fáze zabránilo kolíziám medzi držiakom a aktualizovaným polotovarom.
 • Optimálne rezné podmienky sa dosahujú pomocou expertnej znalostnej databázy z "Sprievodca technológií iMachining".
 • 3D iMachining poskytuje úžasné výsledky pri 3D obrábaní, často sa dosahuje až 70 % úspory času obrábania a možno dosiahnuť aj 90 % úspor v porovnaní s inými systémami.

HSM modul pre 3D dokončovanie foriem a vložiek

 • HSM modul SolidCAMu poskytuje najlepšiu 3D dokončovaciu dráhu nástroja pre akúkoľvek formu alebo vložku. Výsledkom HSM je efektívna a hladká dráha nástroja, čo sa premieta do tej najlepšej kvality obrábanej plochy.
 • HSM nemá na dráhe nástroja žiadne ostré uhly, čím sa zabezpečuje to, že nástroj zostáva v kontakte s obrobkom ako je to len možné a tiež sa tu optimalizujú pohyby, ktoré vznikajú pri neobrábaní a znižuje sa tak obrábanie naprázdno a generujú sa tu hladké, dotýkajúce nájazdy a odchody.
 • V HSM module SolidCAMu sa odchody na vysokej Z úrovni minimalizujú. Pokiaľ sú možno šikmé, zaoblené oblúky a prechádza sa tak vysoko, ako je to len nutné, minimalizujú sa tak pohyby naprázdno a znižuje sa tak tiež čas obrábania.

Modul súvislých 5 os SolidCAMu pre formy

 • V SolidCAM môžete tiež profitovať z výhod súvislých 5 os - čo sú najviac otestované a preverené CNC frézovacie dráhy nástroja v tomto priemyselnom odvetví.
 • Majú najpokročilejšie ovládanie všetkých aspektov spolu s kontrolou kolízií a veľmi priateľským užívateľským rozhraním.
 • Pre výrobcov foriem sú veľmi užitočné stratégie viacosového vŕtania, 5 osová kontúra a prevod HSM do súvislých 5 os.
 • V 5 osovej kontúre, nasleduje nástroj vybranou 3D krivku a zostáva rovnobežný s predefinovanými úsečkami naklápania. Toto je užitočné pre zrážanie hrán a tužkové obrábanie zložitých kontúr s podrezaním.
 • Pretože mnoho nástrojární už má 5 osové stroje, tak tu máme aj stratégiu Konvertovať HSM do súvislých 5 os, ktorá umožňuje prevod dráhy nástroja 3D HSM na 5 osovú dráhu nástroja. To umožňuje lepšiu kvalitu obrábanej plochy pomocou rôznych stratégií naklopenia nástroja a možnosť použitia kratších nástrojov.