Mám
záujem

Solidworks eDrawings je nástroj pre komunikáciu, zdieľanie a prezeranie 2D aj 3D dokumentácie, ktorý zásadným spôsobom uľahčuje sprostredkovanie a výmenu dát. Tým pomáha eliminovať problémy, ktoré veľmi často nastávajú vo vzdialenej komunikácii medzi konštruktérmi a zákazníkmi.

Edrawings Drawings používa vlastné formáty súborov, ktoré sú vďaka vysokej internej kompresii veľmi malé a ľahko sa tak dajú poslať e-mailom. Ak príjemca nemá eDrawings nainštalovaný, je možné publikovať dokumenty ako samo spustiteľné súbory (* .exe). Tie potom obsahujú integrovaný prehliadač, ktorý nie je potrebné zvlášť inštalovať a v žiadnom ohľade sa nelíši od základnej verzie eDrawings.

Okrem prezerania a ľahkej komunikácie umožňuje eDrawings aj tlač, zobrazenie 3D modelu, animácie, vizualizácie, prehliadanie dokumentov SolidWorks a DWG / DXF a mnoho ďalších užitočných funkcií, ktoré značne urýchľujú proces revízií projektu.

Základná verzia tohto produktu je k dispozícii na stiahnutie zadarmo.

Solidworks eDrawings Professional

SolidWorks eDrawings Professional dopĺňa základnú verziu produktu o rozšírené nástroje pre spoluprácu, komunikáciu a revidovanie dokumentov.

Jeho hlavným prínosom je možnosť odmeriavania rozmerov a vzdialeností pri modeloch i výkresoch. Meranie je z hľadiska bezpečnosti k dispozícii iba vtedy, ak je povolené pri vytváraní dokumentov eDrawings. Aby bolo meranie umožnené, užívateľ nemusí mať nutne nainštalovaný eDrawings Professional, ale stačí, keď je dokument vo verzii Professional vytvorený. Odmeriavať je možné tiež v dokumentoch DWG / DXF a Solidworks.

Ďalej eDrawings Professional ponúka rozšírené možnosti ako vytváranie dynamických rezov, vkladanie poznámok a 3D popisov, rozložené pohľady či presúvanie súčasťou.

eDrawings Professional je súčasťou každej inštalácie balíčkov SolidWorks Professional a Premium alebo je možné zakúpiť samostatne v našom internetovom obchode.

Nástroje a funkcie eDrawings Standard eDrawings Professional
Základná funkcionalita
Kompaktné súbory
Vstavaný prehliadač
Rozvrhnutie listy výkresov
Hypertextové odkazy
3D ukazovateľ
Kontrola
Vizualizácia
Animácie
Interoperabilita
Výsledky analýz
Hladiny výkresov
Kusovníky
Tlač
Rozšírená funkcionalita
Poznámky  
Odmeriavanie  
Dynamické rezy  
Presúvanie súčastí  
Rozložené pohľady  
Konfigurácia a stavy zobrazenia  
Fyzikálne vlastnosti  
Razítka  
Heslá  

 

Solidworks eDrawings Publisher

eDrawings Publisher je súčasťou každej inštalácie SolidWorks. S jeho pomocou možno ľahko a rýchlo publikovať dokumenty eDrawings z vašich výkresov a modelov SolidWorks.

Stiahnuť E-drawings E-Drawings Publisher