Mám
záujem

Solidworks eDrawings je nástroj pre komunikáciu, zdieľanie a prezeranie 2D aj 3D dokumentácie, ktorý zásadným spôsobom uľahčuje sprostredkovanie a výmenu dát. Tým pomáha eliminovať problémy, ktoré veľmi často nastávajú vo vzdialenej komunikácii medzi konštruktérmi a zákazníkmi.

Edrawings Drawings používa vlastné formáty súborov, ktoré sú vďaka vysokej internej kompresii veľmi malé a ľahko sa tak dajú poslať e-mailom. Ak príjemca nemá eDrawings nainštalovaný, je možné publikovať dokumenty ako samo spustiteľné súbory (* .exe). Tie potom obsahujú integrovaný prehliadač, ktorý nie je potrebné zvlášť inštalovať a v žiadnom ohľade sa nelíši od základnej verzie eDrawings.

Okrem prezerania a ľahkej komunikácie umožňuje eDrawings aj tlač, zobrazenie 3D modelu, animácie, vizualizácie, prehliadanie dokumentov SolidWorks a DWG / DXF a mnoho ďalších užitočných funkcií, ktoré značne urýchľujú proces revízií projektu.

Základná verzia tohto produktu je k dispozícii na stiahnutie zadarmo.

Stiahnuť E-Drawings zdarma 

Solidworks eDrawings Professional

SolidWorks eDrawings Professional dopĺňa základnú verziu produktu o rozšírené nástroje pre spoluprácu, komunikáciu a revidovanie dokumentov.

Jeho hlavným prínosom je možnosť odmeriavania rozmerov a vzdialeností pri modeloch i výkresoch. Meranie je z hľadiska bezpečnosti k dispozícii iba vtedy, ak je povolené pri vytváraní dokumentov eDrawings. Aby bolo meranie umožnené, užívateľ nemusí mať nutne nainštalovaný eDrawings Professional, ale stačí, keď je dokument vo verzii Professional vytvorený. Odmeriavať je možné tiež v dokumentoch DWG / DXF a Solidworks.

Ďalej eDrawings Professional ponúka rozšírené možnosti ako vytváranie dynamických rezov, vkladanie poznámok a 3D popisov, rozložené pohľady či presúvanie súčasťou.

eDrawings Professional je súčasťou každej inštalácie balíčkov SolidWorks Professional a Premium alebo je možné zakúpiť samostatne v našom internetovom obchode.

Nástroje a funkcie eDrawings Professional

Poznámkovanie

eDrawings umožňuje ľahko a rýchlo vkladať poznámky, informačné kóty, obrázky a popisky. Na účely poznámkovania sú k dispozícii aj základné skicovacie nástroje priamka, obdĺžnik, splajn, kružnice a oblúk.

Odmeriavanie

Hlavným prínosom nadštandardnej verzie je možnosť odmeriavania rozmerov a vzdialeností pri modeloch i výkresoch. Meranie je z hľadiska bezpečnosti k dispozícii iba vtedy, ak je povolené pri vytváraní dokumentov eDrawings. Odmeriavanie je možné tiež v dokumentoch DWG / DXF a SOLIDWORKS.

Dynamické rezy

V eDrawings Professional je umožnené vytváranie dynamických rezov dielov či zostáv pomocou základných rovín alebo plôch modelu. Pri vytváraní rezov eDrawings umožňuje zobrazenie či skrytie rovín, ktorými je rez vykonávaný.

Presúvanie súčasťou

Tento nástroj ignoruje väzby zostavy a presúva súčasti úplne voľne, podzostavy je možné presúvať ako jeden celok. Každá súčasť sa môže individuálne vrátiť na svoju východiskovú pozíciu jednoduchým poklepaním. Ak chcete vrátiť všetky súčasti do ich pôvodných polôh naraz, použite ikonu "domček".

Rozložené pohľady

Sú podporované len u zostáv SOLIDWORKS, ktoré sú publikované ako dokument eDrawings. Publikovaná zostava musí mať vytvorený rozložený pohľad. Pre zostavy v rozloženom stave je umožnené používať nástroje na meranie, rezy atď.

Konfigurácia a stavy zobrazenie

Ak má dokument dielu alebo zostavy viac konfigurácií, môžete pri publikácii vybrať, ktoré konfigurácie budú uložené do dokumentu eDrawings. Rovnako tak môžete uložiť všetky stavy, aktuálny stav alebo len vybraný stav zobrazenia.

Fyzikálne vlastnosti

Môžete zobraziť fyzikálne vlastnosti dielov alebo zostáv vrátane hmotnosti, objemu či ťažisko. V zostavách sú vlastnosti vypočítané pre kompletnú zostavu, je možné zadať jednotky a presnosť pre výpočet fyzikálnych vlastností.

Pečiatky

Do dokumentov eDrawings možno pridávať informačné pečiatky, ktorá sa správajú ako tradičné pečiatky na papierových výkresoch. Máte možnosť využívať pečiatky eDrawings, zadať umiestnenie adresára obsahujúceho pečiatky alebo do existujúceho adresára, v ktorom sú pečiatky eDrawings umiestnené, pridávať vlastné súbory (* .jpg, * .bmp, * .tif, * .png, * .gif).

Heslá

Keď publikujete dokument eDrawings, môžete ho z hľadiska bezpečnosti opatriť heslom, ktoré je ďalej vyžadované pri každom otvorení zabezpečeného dokumentu. Heslo je možné pridať k novým, ale aj existujúcim dokumentom eDrawings. Ak chránený dokument uložíte pod iným názvom, dôjde tiež k prenosu jeho hesla.

Nástroje a funkcie eDrawings Standard eDrawings Professional
Základná funkcionalita
Kompaktné súbory
Vstavaný prehliadač
Rozvrhnutie listy výkresov
Hypertextové odkazy
3D ukazovateľ
Kontrola
Vizualizácia
Animácie
Interoperabilita
Výsledky analýz
Hladiny výkresov
Kusovníky
Tlač
Rozšírená funkcionalita
Poznámky  
Odmeriavanie  
Dynamické rezy  
Presúvanie súčastí  
Rozložené pohľady  
Konfigurácia a stavy zobrazenia  
Fyzikálne vlastnosti  
Razítka  
Heslá  

 

Product eDrawings Professional eDrawings Viewer eDrawings Publisher
  Desktop Mobile Desktop Mobile Desktop only
Ultra Compact Files x x x x x
Drawing Layout x x x x x
Hyperlinking x x x x x
3D Pointer x   x   x
Point-and-Click Animation x x x x x
View Design Analysis Results x x x x x
Save In Many File Formats x   x   x
Markup Tool x x x    
Measure Tool x x x    
Dynamic Cross Sectioning x x x    
Move Components and Explode Views x   x    
View Configurations x x x x  
Play SOLIDWORKS Animations x x x x  
Augmented Reality x x   x  
Rich eDrawings API x        
View Mass Properties x        
Extensive CAD Product Support         x


Stiahnuť a nainštalovať eDrawings

Solidworks eDrawings Publisher

eDrawings Publisher je súčasťou každej inštalácie SolidWorks. S jeho pomocou možno ľahko a rýchlo publikovať dokumenty eDrawings z vašich výkresov a modelov SolidWorks.