Mám
záujem

Ľahko simulujte prúdenie kvapalín, účinky ich síl a prenos tepla, ktoré sú zásadné pre úspech vašich návrhov, v riešení SOLIDWORKS Flow Simulation. Je plne integrované v 3D CAD systéme SOLIDWORKS a s intuitívnymi CFD nástrojmi pre výpočty dynamiky kvapalín, umožňuje simulovať prúdenia kvapalín a plynov v reálnych prevádzkových podmienkach, preveruje variantné scenáre a efektívne analyzuje účinky prúdenia tekutín, prenosu tepla a súvisiacich síl na ponorené alebo obklopujúce komponenty. Môžete porovnať varianty návrhov a dôjsť tak k lepším rozhodnutiam pri tvorbe výrobkov s vynikajúcimi vlastnosťami. Vďaka zameraniu na konštrukčné ciele SOLIDWORKS Flow Simulation umožňuje produktovým inžinierom využívať poznatkov o prúdení kvapalín (CFD) k technickým rozhodnutiam v rámci paralelného postupu konštruovania. Prídavné moduly HVAC (vykurovanie, ventilácia, klimatizácia) a Electronic Cooling (chladenie elektroniky) ponúkajú špecializované nástroje pre podrobnú analýzu simulácie prúdenia kvapalín.

Prídavné moduly pre Flow Simulation:

Modul HVAC ponúka ďalšie možnosti simulácie pre pokročilé analýzy vyžarovania a tepelnej pohody. Modul Electronic Cooling prináša virtuálne modely elektroniky a rozsiahle knižnice materiálov pre simulácie chladenia.

Riešenie SOLIDWORKS Flow Simulation zahŕňa:

  • Výpočty dynamiky kvapalín (CFD)
  • Analýzu prúdenia kvapalín
  • Faktory tepelnej pohody
  • Riadenie tepla u elektroniky
  • vizualizáciu simulácií
  • Analýzu tepelného prúdenia