Mám
záujem

Výkonné hrubovacie a dokončovacie dráhy nástroja pre 3D frézovanie

  • 3D frézovanie dovedené na veľmi vysokej úrovni hladkého, efektívneho a inteligentného obrábania.
  • Modul HSR / HSM SolidCAMu je veľmi výkonný a trhom preverený modul 3D vysokorýchlostného frézovania pre zložité 3D súčasti, letecké diely, formy, nástroje a dutiny.
  • HSR / HSM ponúka jedinečné stratégie obrábania a prepojenia. Pre zachovanie plynulého pohybu nástroja vyhladzuje všade kde je to možné, ako dráhy obrábania, tak dráhy prejazdov. Čo je základná požiadavka pre udržanie vysokých posuvov a elimináciu prieťahov.

HSM posúva 3D frézovanie na vyššiu úroveň

  • V HSM module 3D frézovania SolidCAMu sú obmedzenia na vysokej Z úrovni minimalizované. Prípadné uhly, hladké oblúky, odstupy realizuje s minimálnym obrábaním “naprázdno“ a tým tak znižuje čas obrábania.
  • Výsledkom 3D frézovania HSM je efektívna a hladká dráha nástroja, čo sa prejavuje zvýšenou kvalitou obrobenej plochy, menším opotrebením nástrojov a dlhšou životnosťou Vášho CNC stroja.
  • S požiadavkami na stále kratšie zavádzacie a produkčné časy, zníženie nákladov a zvýšenú kvalitu, je HSM v dnešnej výrobe nutnosťou.

HSR - vysokorýchlostné hrubovanie

HSR SolidCAMu poskytuje výkonné vysokorýchlostné stratégie obrusovania, ktoré obsahujú kontúrové, lineárne, zvyškové a hybridné hrubovanie rebier.

HSM - vysokorýchlostné dokončovanie

HSM modul SolidCAMu ponúka niekoľko vylepšení CAM technológie, ktoré robia vysokorýchlostné operácie prijateľnými, to obsahuje vyhýbanie sa ostrým rohom na dráhe nástroja, čo zaisťuje, že nástroj zostáva čo možno najviac v kontakte so súčasťou a tiež optimalizuje pohyby, ktoré neobrába pre zníženie obrábania naprázdno a generuje hladké, dotýkajúce nájazdy a odchody.

Akákoľvek stratégia 3D frézovania HSM môže byť riadená zadaním uhla šikmej steny, kde sa má obrábať alebo môžete špecifikovať hranicu obrábania. Je k dispozícii vyčerpávajúca sada nástrojov pre tvorbu hraníc, vrátane hranice siluety, hranice kontaktnej oblasti nástrojov, plytké hranice, hranice teoretického zvyškového materiálu, zvyškové hranice a užívateľom definované hranice.

HSM modul SolidCAMu je výkonné riešenie pre všetkých užívateľov, ktorí vyžadujú pokročilé schopnosti vysokorýchlostného obrábania. Možno ho tiež použiť na zvýšenie produktivity starších CNC strojov a to pomocou zníženého obrábania „naprázdno“ a hladkým oblúkom, ktoré udržujú plynulý pohyb nástroja.