Mám
záujem

CAD softvér SolidWorks® pre 3D navrhovanie prináša výkonné konštrukčné funkcie aj intuitívne užívateľské rozhranie SOLIDWORKS pre urýchlenie navrhovania a dosiahnutie okamžitej produktivity.

 SOLIDWORKS cena                                    SOLIDWORKS manuál

   SOLIDWOKRS trial verzia

SOLIDWORKS je od svojho začiatku (prvá verzia vyšla v roku 1995) považovaný za veľmi jednoduchý a intuitívny softvér navrhnutý tak, aby maximálne uľahčoval prácu konštruktérom. Každoročne sa v softvéri SOLIDWORKS objavuje zhruba 200 noviniek, z ktorých väčšina vznikla práve na podnet užívateľov. Týmto je SOLIDWORKS unikátny 3D CAD, pretože je na jednej strane jednoduchý, a na druhej strane je tvorený užívateľmi. A hlavne, SOLIDWORKS obsahuje dokonalé nástroje nielen na 3D konštrukciu, ale aj na správu dát, simulácie, elektro návrhy, plastové simulácie, kontrolu výrobkov, CAM obrábanie, a tým zahŕňa celé spektrum od vývoja až po výrobu.

 SOLIDWORKS Standard       SOLIDWORKS Professional        SOLIDWORKS Premium

Porovnanie funkcionalít SOLIDWROKS verzií Standard, Professional a Premium

Nástroje a funkcie SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Základná funkcionalita  
3D CAD SOLIDWORKS
Modelovanie dielov a zostáv
2D výkresy

Opakované využitie návrhu a automatizáciu

Spoluprácu a zdieľanie CAD dát
Nástroje pre prvotné analýzy
Programovanie CAM (SOLIDWORKS CAM)
Navrhovanie pre výrobu
Nástroje produktivity
Pokročilý import / export súborov CAD a 3D prepojenie
Xtended Reality (XR) Exporter

 

Kontrolu kolízií
Rozšírená funkcionalita  
Spolupráca ECAD / MCAD (CircuitWorks)  
Automatizovaná analýza znášanlivosti tolerancie (TolAnalyst)  
Rozšírené fotorealistické vizualizácie (PhotoView 360)  
Správu dát SOLIDWORKS  
Reverzné inžinierstvo (ScanTo3D)  
CAD knižnice (SOLIDWORKS Toolbox)  
Pokročilé navrhovanie pre oblasť strojárstva a výroby  
Odhad výrobných nákladov (SOLIDWORKS Costing)  
Pokročilú podporu importu CAD súborov  
Nástroje pre zvýšenie produktivity  
Kontrolu CAD štandardov a noriem  
eDrawings® Professional  
Časovo závislú analýzu pohybu    
Lineárne statickú analýzu pre diely aj zostavy    
Rozvody potrubí a pružných hadíc    
Rozvody elektrickej kabeláže a káblových zväzkov    
Advanced Surface Flattening    
Tvorba potrubia obdĺžnikového a iných prierezov    
SOLIDOWORKS Sustainability