Mám
záujem

CAD softvér SolidWorks® pre 3D navrhovanie prináša výkonné konštrukčné funkcie aj intuitívne užívateľské rozhranie SOLIDWORKS pre urýchlenie navrhovania a dosiahnutie okamžitej produktivity.

SOLIDWORKS je od svojho začiatku (prvá verzia vyšla v roku 1995) považovaný za veľmi jednoduchý a intuitívny softvér navrhnutý tak, aby maximálne uľahčoval prácu konštruktérom. Každoročne sa v softvéri SOLIDWORKS objavuje zhruba 200 noviniek, z ktorých väčšina vznikla práve na podnet užívateľov. Týmto je SOLIDWORKS unikátny 3D CAD, pretože je na jednej strane jednoduchý, a na druhej strane je tvorený užívateľmi. A hlavne, SOLIDWORKS obsahuje dokonalé nástroje nielen na 3D konštrukciu, ale aj na správu dát, simulácie, elektro návrhy, plastové simulácie, kontrolu výrobkov, CAM obrábanie, a tým zahŕňa celé spektrum od vývoja až po výrobu.