Mám
záujem

Udržujte všetok váš grafický obsah a výstupy technickej komunikácie aktuálne a skráťte na minimum čas potrebný k aktualizácii vašich grafických výstupov a kľúčových návrhových informácií s riešeniami SOLIDWORKS ® Composer ™ Sync a SOLIDWORKS Composer Enterprise Sync.

SOLIDWORKS Composer Sync sa prepája s ľubovoľným počtom podnikových systémov pre jednoduchú aktualizáciu informácií a udržania presnej a jednotnej technickej komunikácie výrobkov. Zmeny v metadátach, geometrii, kusovníkoch alebo výrobné informácie môžu byť aktualizované vo výstupoch aplikácie SOLIDWORKS Composer na vašom stolnom počítači. Môžete tiež naplánovať dávkové aktualizácie, začleniť zmeny vzniknuté pri úpravách podkladových informácií k výrobku a ďalej tak zjednodušiť postup aktualizácie materiálov.

SOLIDWORKS Composer Enterprise Sync prináša všetky funkcie verzie SOLIDWORKS Composer Sync - a navyše možnosť kontrolovať postup prostredníctvom príkazového riadku, čo umožňuje rýchlo prevádzať náročnejšie integrácie.