Mám
záujem

Pomôže vám zjednodušiť tvorbu kontrolných dokumentov využitím existujúcich i starších 2D dát - bez ohľadu na to, či ide o súbory formátu SOLIDWORKS, PDF alebo TIFF.

  • Rýchlo vytvárajte technické výkresy s pozíciami aj kontrolné správy s nástrojom SOLIDWORKS Inspection - samostatne, či formou doplnku.
  • Automaticky pridávajte popisy pozícií s kontrolou kótovania stanovenou konštruktérom či strojným inžinierom.
  • Porovnajte revízie a originály výkresov pre rýchle určenie zmien.
  • Exportujte hotové výkresy s pozíciami vo formáte PDF a kontrolné listy do tabuliek aplikácie Microsoft® Excel® pomocou štandardizovaných šablón, ako sú AS9102 alebo PPAP.