Mám
záujem

Fastblank

Jeho používanie je veľmi jednoduché. Hlavnou vlastnosť je jeho šikovný, niekoľkosekundový prepočet. Dokáže graficky znázorniť stenčovanie materiálu, hromadenie materiálu pri práci s formovaním plechu. Výstup uvádza podrobnú sumarizáciu obsahujúcu technické prvky, slúžiace pre budúce spracovanie a kalkulácie.

Blanknest

Poskytuje pristrikovacie nástroje, ktoré dokážu automaticky určiť optimálne materiálové využitie, optimálne rozložiť prístrihy a následný automatický prepočet. Pri práci so súčiastkami pracuje aj s tvarovo rozdielnymi alebo či zrkadlovo orientovanými prístrihmi. Výstup z tohto softvéru dokáže vytvoriť schému rozloženia pre jedno a dvokrokové konfigurácie.

Fastform

Prináša nástroje analýz formovania umožňujúce virtuálne odsúhlasenie ťahu. Definícia analýz, výpočet a nájdenie optimálneho riešenia, to všetky operácie dokáže skĺbiť do niekoľkých sekúnd. Pri simuláciách sleduje komplexne trenie, plochy zadierania, pridržiavače a pridržiavaciu silu, tlak odpruženia, zvary...

V prípade, že Vám tieto funkcie nestačia, tak potom FASTFORM Advanced ponúka omnoho viac. Je rýchlejší, ľahšie identifikuje sfomovatelnosť prístrihu a tvorbu matice, časové zvýhodnenie pri odlaďovaní ťahu, rozsiahla ponuka geometrických nástrojov, šetrí rozpočet spoločnosti pri skorom identifikovaní problémov či už produktu alebo procesov. Dokonca v skorom štádiu dokáže identifikovať problém pri procese výroby či v samotnom produkte, čím dokáže predchádzať finančným stratám.

FormingSuite Professional

Najvýkonnejší nástroj na analýzu, tvorbu a návrh procesov a simulácie kombinuje: FASTFORM Advanced, FASTFORM MultiStage a FAST Incremental Tento nástroj pokrýva celý proces od analýzy cien cez návrh procesu až po virtuálnu simuláciu.

  • Odstráni duplicitu zadávania údajov
  • Vytvára kompletný proces nástrojov
  • Presne určuje hrúbku a tvorbu záhybov
  • Automatické zvýraznenie nástrojov geometrie

FormingSuite Professional ponúka kombináciu jednozložkových, implicitných a explicitných riešenie analýz, ktoré poskytuje kompletný virtuálny vývoj. Nevyžaduje žiadne pozadie FEA. Ponúka veľa nových pokročilých funkcií, ako je automatický rozmer, tvar a poloha, automatické nastavenie procesov a automatické lepenie a balenie.

Vlastnosti

  • Presné vyhotovenie tvaru a vyváženie línie
  • Výpočty na základe inverznej technológie
  • Pamätový nástroj geometrie
  • Analýza kontrolovaná prostredníctvom grafického používateľského prostredia FormingSuite
  • Predbežné a následné spracovanie sa vykonáva v jednom prostredí
  • Na základe osvedčeného riešenia LS-DYNA od LSTC