Mám
záujem

Profitujte z najotestovanejších a osvedčených 5 osích dráh nástroja v priemysle, ktoré majú najpokročilejšie ovládanie všetkých aspektov dráhy nástroja, kontrolu kolízií a veľmi priateľské užívateľské prostredie.

 • Široká škála stratégií súvislého 5 osého frézovania s ktorými budete okamžite obrábať.
 • Zamedzenie kolíziám je tu podporované ako pre nástroj tak pre držiak a je tu k dispozícii mnoho alternatív k ich zamedzeniu. Simulácia stroja poskytuje plnú kontrolu zabaraní nástroja aj držiaku nástroja.
 • Každá stratégia 5 osého frézovania poskytuje sofistikované možnosti pre ovládanie nájazdov a prejazdov, riadenie osi nástroja a zamedzenie kolíziám.
 • Pohyby nájazdov a prejazdov sú plne chránené proti kolíziám a možno tu použiť rôzne stratégie, ktoré závisia od vzdialenosti prepojovacieho pohybu. Na nájazdoch možno tiež meniť posuv pre hladké nabehnutie na súčasť.
 • SolidCAM tiež poskytuje pre kompletné ovládanie finálnej dráhy nástroja, možnosti pre ovládanie uhlov predklonu / záklonu a stranového naklopenia.
 • Konkrétne aplikačné riešenia pre frézovanie bokom nástroja, lopatkové kolesá, kanály, viacosé vŕtanie a konverziu HSM do súvislých 5 osí.
 • Obrábanie sledujúce priamku produkuje dráhu nástroja, ktorá nasleduje prirodzený tvar komponentu, je užitočné najmä pre komponenty lopatkového typu.
 • Pokročilé ovládanie naklonenia nástroja a priame ovládanie uhlu naklopenia na stranu a uhlov v predklone a záklone.
 • Dokončovanie viac plôch necháva nástroj kolmý k ploche (alebo pod zadaným uhlom predklonu a záklonu) a poskytuje tak plné ovládanie a hladkú dokončenú plochu.
 • Techniky hrubovania viac dráhami používajú viac prírastku rezov v rovinách Z alebo XY s možnosťou zastrihnutia do hraníc alebo na polotovar.
 • Stratégia automatického zamedzenia zabaraní, ktoré kontrolujú každú súčasť nástroja a držiaka s pracovnými a kontrolnými plochami.
 • Realistická 3D simulácia stroja, s komplexnou kontrolou kolízií a limitov os.
 • Súvislé 5 osové frézovanie SolidCAMu podporuje všetky 5 osové stroje vrátane typov strojov stôl / stôl, stôl / vreteno, vreteno / vreteno, i najnovšie frézarsko-sústružnícke obrábanie.

5 nových operácií súvislého 5 osého frézovania

Najnovšia verzia obsahuje hlavné vylepšenia v module Súvislého 5 osového frézovania. Bolo pridaných 5 nových operácií: Obrábanie viacerými lopatkami, Obrábanie kanála a Obrábanie 5 osovej kontúry, Viac osé obrusovanie a Rotačné obrábanie, čo ho robí jedným z najsilnejších modulov svojho typu.

Obrábanie viacerými lopatkami

Táto nová operácia Obrábanie viacerými lopatkami ľahko obrába lopatkové koleso pomocou viacerých stratégií pre efektívne hrubovanie a dokončovanie každej časti týchto zložitých tvarov. Všetky plochy lopatky sa obrábajú v jedinej operácii. Pre hrubovanie a dokončovanie týchto lopatkových kolies sú tu rôzne stratégie. Lopatkové kolesá sa používajú v mnohých odvetviach priemyslu. Táto nová operácia je navrhnutá špeciálne pre generovanie potrebných dráh nástrojov pre rôzne konfigurácie lopatkových kolies.

Obrábanie kanálu

Operácie Obrábanie kanálu, je nová metóda, ktorá sa ľahko používa pre obrábanie kanálov pomocou kužeľovej guľôčkovej frézy a má tiež kontrolu kolízií celého nástroja (stopka, predĺženie a držiak). Môžete si vybrať či chcete obrábať iba vrch alebo spodok a môžete zadať aký prídavok na plochách celého kanála zanecháte. Používa 3 osové obrábanie do hĺbky kanála, kam to najviac ide a potom sa prepne na 5 osový pohyb. Keď dráha nástroja dôjde k stredu kanálu, tak zanechá hladký prechod. Poskytuje ako hrubovanie, tak dokončovanie pre obrábanie kanála z odliatku alebo z plného materiálu.

Obrábanie 5 osovej kontúry

Táto nová stratégia Obrábania 5 osovej kontúry naklápa nástroj pozdĺž zreťazenej 3D kontúry riadiace krivky a zarovnáva os nástroja podľa definovaných úsečiek naklopenia, čo ju robí ideálnou pre generovanie 5 osovej dráhy nástroja pre odihlovanie a odrezávanie.

Viac osové hrubovanie

Táto nová operácia Viac osové hrubovanie sa používa pre hrubovanie oblastí v tvare vrecka. Môžete tu zadať plochy dna, stien a stropu, ktoré potom používa SolidCAM pre obmedzenie hrubovacej dráhy nástroja. Sú tu dostupné 2 typy stratégie: Offsetové a Adaptívne hrubovanie.

Rotačné obrábanie

Táto nová operácia Rotačné obrábanie je navrhnutá pre frézovanie súčastí na 4 osom stroji a môže byť tak použitá pre frézovanie valcových súčastí, ako sú formy na fľaše, jadra a elektródy. Dráhy nástrojov sa tu počítajú priamo na modeli a nie sú nabaľované z 2D geometrie.

Vylepšenia Obrábania bokom nástroja, Viac osového vŕtania a konverzia HSM do súvislých 5 osí

Vyskúšajte nové možnosti naklápania aj vylepšenia operácií Obrábania bokom nástroja, Viacosové vŕtanie a Konverzia HSM do súvislých 5 os. Tieto vylepšenia sú v operáciách 5 osového frézovania na to, aby znížili čas programovania, vylepšili kvalitu výrobku a minimalizovali chyby.

Obrábanie bokom nástroja

Obrábanie bokom nástroja umožňuje nakloniť stranu nástroja, tak aby obrábala stenu pod správnym uhlom. Obrábanie bokom nástroja používa celú reznú časť nástroja, čo má za následok lepšiu kvalitu obrábanej plochy a kratší čas obrábania.

Viacosové vŕtanie

Operácia Viacosové vŕtanie používa automatické rozpoznávanie dier SolidCAMu a vykonáva potom ľahko a rýchlo cykly vŕtania, závitovanie alebo vyvŕtavanie diery v ľubovoľnom smere. Všetky pokročilé stratégie prejazdov, naklopenia a zamedzenie voči kolíziám, ktoré sú v iných 5 osových operáciách, sú dostupné aj v tejto operácií a poskytujú tak úplné ovládanie generovanej dráhy nástroja súvislého 5 osového vŕtania.

Konverzia HSM do súvislého 5 osového frézovania

Operácia Konverzia HSM do súvislého 5 osového frézovania prevádza dráhu nástroja 3D HSM do plného 5 osového obrábania, ktoré je kontrolované na kolízie. To zaručí zachovanie optimálneho kontaktného bodu medzi nástrojom a súčastí a umožňuje používanie kratších nástrojov pre väčšiu stabilitu a tuhosť.