Mám
záujem
 • 3DEXPERIENCE Structural Simulation
  • Structural Designer - lineárne statické simulácie
  • Structural Engineer - modálna dynamické simulácie
  • Structural Performance Engineer - nelineárne statické simulácie
  • Structural Mechanics Engineer - nelineárne statické a dynamické simulácie

Simulácia SIMULIA je portfólio prepojených simulačných aplikácií na 3DEXPERIENCE cloudovej platforme. Od lineárne statickej analýzy až po dynamické nelineárne analýzy. Robustný a škálovateľný FEA riešič Abaqus je vhodný pre simulácie lineárne aj nelineárne odozvy sústavy. Medzi kľúčové funkcionality patria komplexné materiálové modely, kontaktné úlohy, simulácie poškodenia, simulácie nárazu a komplexné spoje čiastkových štruktúr.

Structural Designer - lineárne statické simulácie

Intuitívne simulačné role pre konštruktérov a dizajnérov, ktorí potrebujú simulovať úlohy lineárnych statických, tepelných, frekvenčných a vzperných podmienok. Aplikácia pre adaptívne sieťovanie umožňuje užívateľom v prípade potreby zlepšiť presnosť analýzy.

 • Linear Structural Validation
 • Material Definition

Stiahnuť brožúru

Structural Performance Engineer - nelineárne statické simulácie

Úloha simulácií pre lineárne a nelineárne statické podmienky, tepelné, frekvenčné, kvázi statickej úlohy a súčasne lineárne dynamickej podmienky. Vďaka nastavenia môžu používatelia v priebehu niekoľkých sekúnd nastaviť zložité interakcie a kontakty. Modely zostáv možno použiť na automatizáciu a zrýchlenie procesu vytvárania sietí pomocou pravidiel, aby bolo nutné načítať geometriu modelov pre výpočet konečných prvkov do pamäte.

 • Material Definition
 • Mesh Creation
 • Model Assembly Design
 • Physics Methods Reuse
 • Physics Results Explorer
 • Structural Model Creation
 • Structural Scenario Creation

Stiahnuť brožúru

Structural Mechanics Engineer (SSU) - nelineárne statické a dynamické simulácie

Úloha simulácie pre úlohy v nelineárnych statických podmienkach s nelineárnym dynamickým zaťažením. Rozširuje možnosti úloh a pridáva analýzu pre nelineárne vysokorýchlostné udalosti s explicitnými dynamickými krokmi, možno vykonávať náhodné vibrácie analýzy, extrahovať zložité frekvencie, kalibrovať materiály modelov a spracovávať geometriu s prípravou siete modelu.

 • Assembly Design
 • Material Calibration
 • Material Definition
 • Mechanical Scenario Creation
 • Mesh Creation
 • Model Assembly Design
 • Physics Methods Reuse
 • Physics Results Explorer
 • Quality Rules Reuse
 • Simulation Model Preparation
 • Structural Model Creation

Stiahnuť brožúru
Prostredníctvom formulára v pravom hornom rohu môžete kontaktovať našich obchodníkov, ktorý Vám ochotne odpovedia na Vaše otázky, ohľadne:

 • Cien produktov
 • Možnostiach licencovania
 • Prezentácie produktu
 • Školení
 • Osobného stretnutia
 • Možnostiach predplatného a servisu

Alebo nás kontaktujte   telefonicky, prípadne   e-mailom.