Mám
záujem

Prináša posúdenie životného cyklu (LCA) dopadov kompletného návrhu na životné prostredie už v raných fázach navrhovania a to pri hladkej integrácii do vášho pracovného postupu. Obsahuje rôznorodé nástroje SustainabilityXpress (posúdenie dielov, hľadanie alternatívnych materiálov a prehľad dopadov na životné prostredie) a ďalšie funkcie pre posúdenie dielov i zostáv s využitím parametrov, ako sú spôsob dopravy a vzdialenosť, energia pre montáž či spotreba energie v jednotlivých fázach životného cyklu. Flexibilné vstupy, ako sú úrovne recyklovaného obsahu a možnosť ukončenia životnosti, umožňujú podrobnejšie posúdenie. Môžete dokonca vykonávať časovo závislé porovnanie životného prostredia s využitím premenlivých životností alebo odlišných konštrukčných riešení.

Výsledky posúdenia sú uložené pre každú konfiguráciu návrhu s ohľadom na jednoduché porovnanie variantov. Nástroj Assembly Visualization hodnotí dopad jednotlivých dielov v zostave pre presné určenie a prehodnotenie dlhodobej udržateľnosti vášho návrhu. Hladká integrácia a automatické generovanie správ vám umožňujú rýchlo odkomunikovať vaše dlhodobo udržateľné konštrukčné riešenie.

SOLIDWORKS Sustainability používa osvedčenú databázu vplyvov materiálov na životné prostredie Gabi LCA od PE International. Môžete si tu stiahnuť aktualizácie, akonáhle sú k dispozícii, a v rámci prémiovej služby, ponúkanej v spolupráci s PE International, dokonca požiadať o nové sady dát LCA pre vaše vlastné materiály a procesy.