Mám
záujem

Efektívne vyhodnocujte správanie výrobkov, zlepšujte ich kvalitu a zvyšujte počet inovácií s výkonnými a komplexnými balíčkami SOLIDWORKS Simulation. Nastavte virtuálne prostredie na reálne prevádzkové podmienky a vyskúšajte svoje návrhy ešte pred tým, než pôjdu do výroby. Testujte počas konštruovania široké spektrum parametrov, akými sú odolnosť, statická či dynamická odozva, pohyb zostavy, prenos tepla, dynamika tekutín a vstrekovanie plastov.

SOLIDWORKS Simulation Standard
SOLIDWORKS Simulation Professional  
SOLIDWORKS Simulation Premium