Mám
záujem

Programujte vaše sústruhy rýchlym a efektívnym sústružením SolidCAM, ktorý poskytuje najucelenejší balík sústruženia s výkonnými dráhami nástroja a technikami na rýchle a efektívne sústruženie.

SolidCAM produkuje pokročilé hrubovanie a dokončovanie sústružených kontúr, spolu s podporou čelného sústruženia, zapichovania, závitovania a vŕtania.

Sústruženie v SolidCAMe podporuje funkcie širokého rozsahu sústružníckych strojov vrátane, 2 osových sústruhov, viac kanálových konfigurácií, sústružníckych centrier s ďalšími vretenami aj tie najkomplikovanejšie frézarsko-sústružnícke stroje.

Ak je na sústružníckom centre s proti-vretenom premiestnená súčasť z hlavného vretena do proti-vretena, tak sa s ňou tiež presúva aktualizovaný polotovar. Každá ďalšia operácia na proti-vretene deteguje polotovar v tej fáze ako bol v hlavnom vretene a tak poskytuje to najefektívnejšie možné obrábanie.

Sú tu dostupné knižnice štandardných upínačov a špeciálne upínače si môžete pridať. SolidCAM má schopnosť uchovávať v strome operácií aktualizovaný polotovar. Aktualizovaný polotovar je podporovaný už pre 2 osové sústružnícke až po CYB viac hlavu a viac vretenové frézarsko-sústružnícke stroje.

Pokročilé operácie dávajú výkon všetkým vašim sústružníckym aplikáciám:

Symetrické obrusovanie: tu pracujú 2 nástroje súčasne alebo v závese a vykonáva tak obrusovanie a sústruženie dlhých alebo veľkých súčastí.

Šikmé zapichovanie: tu sa vykonávajú vnútorné alebo vonkajšie šikmé zápichy v akomkoľvek definovanom uhle.

Ručné sústruženie: tu sa vykonáva sústruženie podľa užívateľom zadanej geometrie, bez ohľadu na polotovar alebo obrobok.

4 osové súvislé sústruženie: tu sa vykonáva obrábanie krivky pomocou schopností naklopenie B osi nástroja, tak aby sa obrobili podrezané oblasti v jednom kroku obrábania a podporuje vonkajšie hrubovacie nože a vonkajšie zapichovacie nože.

Synchronizácia viac hláv / vretien: výkonná funkcia pre synchronizáciu operácií viacerými hlavami / vretenami. Časová os, kde sú všetky operácie a jednoduché príkazy umožňuje zoradiť operácie tak, aby boli synchronizované. Potom môžete vidieť synchronizáciu v Simulácií stroja.

  • Trochoidná dráha nástroja pre zapichovanie
  • Trochoidné pohyby guľatého zapichovacieho noža v sústružení
  • Výstup záporného X
  • Možnosť výpočtu dráhy nástroja v (-X) s počiatočným a koncovým bodom v (+ X)