Mám
záujem

Cena produktu SOLIDWORKS je navrhnutá individuálne, pre každého zákazníka, v závislosti od rozsahu modulov potrebných pre vašu spoločnosť. To znamená, že cena je závislá od vašich zaužívaných výrobných a konštrukčných postupov a produktov, ktoré vyrábate.Individuálna cenová ponuka pre každého. 

Cena SOLIDWORKSu je závislá aj od potreby integrácie s vaším výrobným softvérom resp. strojmi vo výrobe, ktoré používate. Súčasťou každého balíka licencie SOLIDWORKS sú doplnkové služby ako inštalácia SOLIDWORKS, školenie, hotline a technická podpora, zvyčajne na obdobie 1 až 3 rokov. Softvér SOLIDWORKS si môžete zakúpiť alebo prenajať, minimálna doba prenájmu sú 3 mesiace.

      Pre stanovenie ceny, preto uprednostňujeme individuálny prístup ku každému zákazníkovi.                     Kontaktujte nás tu. 

  Vyskúšajte trial verziu SOLIDWORKS zadarmo! Viac informácii nájdete tu.