Mám
záujem

Najvýkonnejšia a najjednoduchšia cesta k tvorbe 2.5D CNC frézovacích dráh nástroja! So SolidCAMom máte v rukách najvýkonnejšie riešenia pre programovanie 2.5D frézovanie, ktoré je priamo vo vašom CAD systéme. SolidCAM vyzerá a pracuje ako váš už existujúci CAD systém. Navyše k výkonnému 2.5D frézovaniu kontúr, vreciek a vŕtanie, 2.5D modul SolidCAMu obsahuje:

  • Zjednodušený výber geometrie pomocou CAD skíc, automatické rozpoznávanie prvkov a pokročilej funkcie reťazenie (offsetovanie, skracovanie, predĺženie), ktoré umožňujú zmeny geometrie bez nutnosti meniť CAD model.
  • Pre definíciu CNC operácií frézovania pracuje priamo so súčasťami a zostavami a naskicovanou geometriou
  • Obrábanie zvyškového materiálu odoberá materiál, ktorý zostal po väčšom nástroji
  • Zrážanie hrán používa rovnakú geometriu, ktorá bola definovaná pre operácie Kontúra alebo Vrecko
  • Operácie frézovanie závitov pre obrábanie normalizovaných vnútorných a vonkajších závitov
  • Špeciálne operácie pre obrábanie drážok na stene s podrezaním pomocou Korunkovej frézy
  • Gravírovanie fontov po jednej krivke alebo True Type na rovinách a nabalených plochách pomocou stratégií vyplnenie oblastí (Cik-Cak / Kontúrovanie) a gravírovanie strednej krivky.
  • 3D kontúrovanie pre prácu nástroje pozdĺž 3D krivky, kde sa obrába súčasť v meniacej sa hĺbke
  • Funkcie pre obrábanie geometrie nabalená okolo osi rotácie pomocou transformácie lineárneho pohybu do rotačného pohybu
  • Možnosť ľahko programovať 2.5D pomocou asistencie komplexných, grafických funkcií pomocníka

Automatický offset geometrie pre zachovanie tolerancií

2.5D frézovanie SolidCAMu umožňuje užívateľom pridať na geometriu vrecká a drážky offsety pre zachovanie tolerancií bez nutnosti definície novej geometrie

Geometria: Automatický výber dotýkajúcej geometrie a geometrie s Delta Z

Tvorba reťazcov geometria je v SolidCAMe veľmi prepracovaná. Pomocou novej možnosti automatického výberu krivky umožňuje užívateľom použitie pre tvorbu viac-úrovňových reťazcov kombináciu funkcií výberu dotyčnice a Delta Z.