Mám
záujem

Umožňuje ľahko a opakovane využívať existujúce 3D konštrukčné dáta k rýchlej tvorbe a aktualizácii vysokokvalitných grafických podkladov, ktoré sú plne prepojené s vaším 3D návrhom.

  • Synchronizujte technickú komunikáciu s vaším postupom navrhovania tak, aby boli grafické prvky automaticky aktualizované pri zmenách v návrhu.
  • Pripravujte výstupy technickej komunikácie v skorších fázach navrhovania a udržujte ich aktuálne - namiesto toho, aby ste museli čakať na dokončenie výrobku.
  • Predstavte výrobok ešte pred začatím výroby pomocou 2D a 3D ilustrácií a interaktívnych animácií.
  • Zatraktívnite a zefektívnite prostriedky technickej komunikácie pre vaše výrobné a servisné tímy, dodávateľov i zákazníkov - bez ohľadu na jazyk a kultúru - čím pomôžete znížiť objem prekladov.

Užívatelia aplikácie SOLIDWORKS Composer môžu bežne vytvárať technickú dokumentáciu súbežne s vývojom výrobkov, zjednodušiť svoje postupy a zrýchliť dobu potrebnú na uvedenie výrobkov na trh. Rob Schwartz, inžinier výroby v Arens Controls, LLC, pripomína k jednému z výrobkov: "Návod som mal pripravený ešte pred tým, než prvé diely dorazili do dokov. Nielen, že som sa zbavil čakania na diely alebo zostavy, ale bol som schopný dať dohromady lepší obsah za zlomok obvyklej doby."