Mám
záujem

Čo? Viac sa o topologickej  optimalizácii v SOLIDWORKS Simulation dozviete počas webináru

Kedy? Piatok, 25. mája 2018, Čas: 10:00

Procesy ako v prírode, tak v technike zvyčajne neprebiehajú plynule, ale v určitých nepatrných intervaloch. Podobne je to aj s konštruovaním, ide o pomerne konzervatívny proces, kde impulzom k zmenám sú nové objavy a technológie. V súčasnej dobe môžeme za významný podnet spájajúce konštrukciu a pevnostnú analýzu označiť tzv. topologickou optimalizáciou. Využíva doterajšie výpočtovej metódy, ale súčasne prináša prevratný prístup, kde výsledkom je optimalizovaný tvar súčasti, ktorý je ľahší a súčasne pevnejšia.

V nasledujúcom webinári si predstavíme konštruovanie za pomoci tejto technológie dostupné prostredníctvom SOLIDWORKS SIMULATION.

Tešíme sa vaši účasť na tomto bezplatnom webinári. Po jeho skončení bude otvorený priestor pre vaše otázky. ZAREGISTRUJTE SA UŽ DNES.