Mám
záujem

Jedinečné prvky dráhy nástroja iMachining:

Naši zákazníci vychvaľujú revolučné dráhy nástroja SOLIDCAM iMachining ako aj patentovaného Sprievodcu technológií,
ktorý umožňuje významné úspory času obrábania a bezkonkurenčnú životnosť nástroja a to všetko pri výrazne zvýšenej produktivite a zisku z výroby ! 

Špirály:

Na rozdiel od jednoduchej špirálovej dráhy nástroja využíva iMachining pokročilé "prispôsobivé" špirály, ktoré postupne sledujú geometriu obrábaného prvku a maximalizujú čas záberu nástroja.

Kanály:

Kanály slúžia na rozdelenie veľkých či zložitých plôch alebo aj izoláciu ostrovov v geometrii. Tým sa maximalizuje použitie špirál s najvyššou efektivitou obrábania a obmedzujú sa prejazdy v kapsách.

Žiadne zbytočné pohyby:

Všetky dráhy nástroja odoberajú polotovar a nikdy neobrábajú na prázdno. Od začiatočného nájazdu až k poslednému rezu dynamicky aktualizovaný polotovar zaisťuje, že každá dráha nástroja obrába materiál.

Rýchle prepolohovanie:

V obrábacej hĺbke sa používa "Rýchle prepolohovanie" a nástroj sa tak pohybuje z jedného rezu do druhého a prechádza sa len nevyhnutne.

Sprievodca technológiou + dráha nástroja iMachining = dokonalé riešenie

iMachining od SolidCAM-u používa patentovaného Sprievodcu technológií, ktorý automaticky počíta optimálne rezné podmienky pre dráhu nástroja.

V priemysle prvý a jedinečný Sprievodca, ktorý automaticky počíta optimálne rezné podmienky, hĺbku a šírku rezu

  • Sprievodca technológií iMachining používa na výpočet optimálnych rezných podmienok vlastnosti CNC stroja, materiálu nástroja a polotovaru
  • Pomocou patentovanej technológie "Riadeného bočného kroku" zaisťuje dráha nástroja iMachiningu prísne dodržiavanie rezných podmienok nastavených sprievodcom.
  • Posuvník "Intenzita zaťaženia" umožňuje užívateľovi výber z 8 úrovní pre doladenie "skutočného" stavu upnutia, nástroja a stroja. Tento posuvník uľahčuje prekonanie štandardných variácií tuhosti vretena, tuhosti upnutia a nadmerného vyloženia nástroja.

SOLIDCAM iMachining je jedinečný v jednoduchosti používania, času programovania, času obrábacieho cyklu aj životnosti nástroja.

Vyskúšajte si iMachining na svojom stroji tak, že si stiahnete skúšobnú verziu.

Pre našu asistenciu pri testovaní požiadajte o prezentáciu alebo našu osobnú účasť na testoch !

Prejsť na Stiahnutie skúšobnej verzie ...