Mám
záujem

TOP 10 noviniek vo verzii SOLIDWORKS 2020

 

VÝKRESY VEĽKÝCH ZOSTÁV PRE RÝCHLEJŠIU PRÁCU

 

 • Režim detailovania: Otvorenie výkresov behom niekoľkých sekúnd a súčasne zachovanie možnosti pridávať a upravovať popisy.
 • Zrýchlenie grafiky pre výkresy: Zrýchlenie snímkových frekvencií pri prechádzaní, zväčšovaní a zmenšovaní v rámci výkresov s použitím hardwarovo urýchleného vykresľovania.

Výhody: Rýchlejšia práca na výkresoch obsahujúcich viac listov, konfigurácií a pohľadov s náročnými zdrojmi.

RÝCHLEJŠIE NAVRHOVANIE ZOSTÁV

 

 • Vydavateľ obálok: Zahrnutie súčasti zo zostavy najvyššej úrovne vo forme obálok do podzostavy.
 • Preskúmanie veľkého návrhu: Vytváranie väzieb na referenčnú geometriu súčastí, vytváranie a úpravy lineárnych a kruhových polí súčastí, úprava polí súčastí riadených poľom a riadených skicou.

Výhody: Urýchlenie navrhovania zostáv a obmedzenie rušivých prvkov v zobrazení.

FLEXIBILNÉ SÚČASTI

 

 • Určenie premenlivých dielov: Zobrazenie rovnakého dielu v rôznych podmienkach v rovnakej zostave. Napríklad zobrazenie stlačenej a úplne natiahnutej pružiny v rovnakej zostave.

Výhody: Vytvárajte návrhy zostáv rýchlejšie pri zachovaní presného kusovníka.

RÝCHLEJŠIA TVORBA SKÍC

 

 • Entity siluety: Vytvorenie viac entít skice premietnutím obrysu tiel súčasťou na paralelnú rovinu skice.
 • Vzťah torznej spojitosti: Dosiahnutie zakrivenia G3 medzi naskicovanými krivkami, čo umožňuje plynulý prechod.

Výhody: Rýchlejšie vytvorenie robustných skíc.

RÝCHLEJŠIE VÝPOČTY A VYŠŠIA PRESNOSŤ SIMULÁCIE

 

 • Rýchlosť a presnosť: Urýchlenie analýzy a zvýšenie presnosti pomocou kombinácie lineárnych a kvadratických prvkov v rovnakej štúdii simulácie.
 • Konektory typu čapy a skrutky: Deformovanie plôch upevnených ku konektorom typu čapy a skrutky.
 • Modely nosníkov: Importovanie teplôt za účelom vykonania analýzy napätia po spustení tepelnej analýzy na modely s nosníkmi.

Výhody: Rýchlejší priebeh výpočtov a lepšia simulácia správania v reálnom svete.

VYLEPŠENÉ PROSTREDIE PRE NAVRHOVANIE

 

 • 3D tlač: Získajte prístup k rozsiahlemu zoznamu komerčne dostupných kapacít pre 3D tlač a vytvárajte tlačové údaje priamo z geometrie v SOLIDWORKS®.

Výhody: Časová úspora a zjednodušenie úloh návrhu.

ROZŠÍRENÁ INTEROPERABILITA S NÁSTROJOM 3D INTERCONNECT

 

 • Pretiahnuť do softvéru SOLIDWORKS: Pretiahnutie iného než natívneho súboru SOLIDWORKS do aktívneho dielu alebo zostavy.
 • Nové typy súborov: Práca s dátami BREP zo súborov DXF ™ / DWG a súbory IFC.

Výhody: Jednoduchá spolupráca s väčším počtom zdrojov dát.

VÄČŠIA FLEXIBILITA PRE TVORBU POVRCHOV

 

 • Odsadiť povrch: Identifikácia plôch na povrchu, ktoré nemožno odsadiť, a vytvorenie odsadeného povrchu bez nich.
 • Pridať hrúbku: Špecifikácia viac typov smerových vektorov povrchu (iných ako normálnych) na ploche.

Výhody: Zjednodušenie a urýchlenie návrhov vďaka robustným a flexibilným možnostiam povrchov.

VYLEPŠENIE SOFTVÉRU SOLIDWORKS VISUALIZE

 

 • Nástroj XR Exporter: Umožňuje ľahko prevádzať súbory aplikácie Visualize na objekty v rozšírenej alebo virtuálne realite (AR / VR).
 • Integrácia softvéru PDM: Jednoduhšia správa súborov vďaka integrácii softvéru SOLIDWORKS PDM.

Výhody: Zvýšenie flexibility s podporou nových súborových formátov a materiálov s možnosťou prispôsobenia.

PREPOJENÝ EKOSYSTÉM OD NÁVRHU K VÝROBE UMIESTNENÝ V CLOUDE

 

 • Priame pripojenie: So SOLIDWORKS 2020 sa môžete ľahko pripojiť ku kľúčovým nástrojom cloudovej platformy 3DEXPERIENCE®.
 • Zdieľanie dát a spolupráca: Zdieľajte modely medzi softvérom SOLIDWORKS a nástrojmi 3DEXPERIENCE a opačne. Spolupracujte v reálnom čase odkiaľkoľvek a na akomkoľvek zariadení.
 • Rozšírené pracovné postupy: Svoj ekosystém navrhovania môžete ľahko rozšíriť o nové funkcie, ako je napríklad modelovanie jednotlivých častí, koncepčný dizajn a životný cyklus produktu a tiež správa projektov v cloude.

Výhody: Vytvorenie podmienok pre hladký vývoj produktov a jeho jednoduché rozšírenie pomocou nových nástrojov v súlade s rozvojom vášho podnikania.