Mám
záujem

TOP 10 noviniek - ČO JE NOVÉ V SOFTVÉRI SOLIDWORKS 2019

 

1. MODELOVANIE SIETÍ OTVÁRA NOVÉ MOŽNOSTI NÁVRHOV

 • Môžete ľahko vytvárať zložité textúry prevedením 2D obrazov do reálnej 3D geometrie
 • Môžete používať súbory sietí ako pevné prvky vďaka novej funkcii „Segmentované siete“
 • Je možné automaticky vytvárať 2D skice v priesečníkoch geometrie a roviny pomocou príkazu k vytvoreniu rezu

Výhody:
Väčšie možnosti sieťovej geometrie, zjednodušenie reverzného inžinierstva a topologickej optimalizácie.

2. NOVÉ DRUHY INTERAKCIÍ SO SOFTVÉROM SOLIDWORKS

 • Podpora ovládača Microsoft® Surface Dial z aplikácie Surface Studio
 • Vylepšenie rozpoznania príkazu „gestá“ v skicách, vrátane splajny a drážok
 • Vylepšenie príkazu „gestá“ v dotykovom režime vrátane kopírovania, výberu, pretiahnutia a zámku 3D otáčania
 • Prispôsobenie kariet príkazu „úlohy“

Výhody:
Môžete byť produktívnejší vďaka najnovším zariadeniam pre ovládanie rozhrania a softvéru SOLIDWORKS.

3. ROZŠÍRTE SVOJE SKÚSENOSTI SO SOFTVÉROM SOLIDWORKS V ROZŠÍRENEJ ALEBO VIRTUÁLNEJ REALITE

 • Zjednodušte cestu zo softvéru SolidWorks® k rozšírenej realite (AR) a virtuálnej realite (VR) s novou možnosťou exportu, ktorá sa nazýva Rozšírená realita (XR)
 • Plná podpora najnovších typov grafických kariet vedie k dramatickému zvýšeniu snímkovej frekvencie

Výhody:
Rýchlejšia odozva a nové spôsoby interakcie s vašimi CAD dátami v rozšírenej a virtuálnej realite.

4. RÝCHLEJŠIA TVORBA A PRÁCA S VEĽKÝMI ZOSTAVAMI

 • Vytváranie nových zostáv v režime Preskúmanie veľkého návrhu
 • Vylepšenie nástroja „Defeature“ ponúka väčšiu kontrolu a využitie k ochrane duševného vlastníctva
 • Zostavu môžete uložiť ako „viactelový“ diel, čo prináša ďalšie možnosti a väčšiu kontrolu
 • Automatické uzamknutie rotácie pre upevňovacie prvky Toolbox-u

Výhody:
Výrazné vyylepšenie pracovného postupu a optimalizácia vo veľkých zostavách.

5. PREHĽADNEJŠIA A RÝCHLEJŠIA SPOLUPRÁCA

 • Nové možnosti exportu pre AEC a 3D teraz podporuje import IFC
 • Značenie na dieloch a zostavách v 3D (tiež prostredníctvom dotykového rozhrania alebo pera)
 • Animácie možné exportovať v súboroch .mp4, .flv, .mkv, .png a .jpg

Výhody:
Viac možností importu a exportu uľahčuje spoluprácu.

6. VYLEPŠENIE FUNKCIÍ V eDrawings

 • V prehliadači eDrawings sú teraz k dispozícii funkcie meranie, označovanie a rozloženie
 • Novo zavedená podpora prehliadanie súborových formátov - JT, Parasolid, NX, ACIS
 • eDrawings® Professional teraz umožňuje ukladať dáta vo formáte 3D HTML pre zdieľanie dát prostredníctvom internetového prehliadača a tiež v rozšírenej alebo virtuálnej realite

Výhody:
Výkonné nové funkcie pre zdieľanie dát zo SOLIDWORKS a prezeranie ďalších formátov.

7. VÝKONNÉ NOVÉ NÁSTROJE NA MODELOVANIE DIELOV

 • Čiastočné zaoblenie a skosenie
 • Detekcia kolízií pre viactelové diely
 • Zjednodušené vkladanie dielu so špecifickou konfiguráciou
 • Parametre materiálov a plechov sú u plechov prepojené

Výhody:
Po pridaní ďalších funkcií ponúka modelovanie dielov v softvéri SOLIDWORKS ešte viac možností, než kedykoľvek predtým.

8. VIAC FLEXIBILITY A KONTROLY PRI PRÁCI S VÝKRESMI

 • Funkcia pre odobratie rezov zobrazuje rezy modelu vo vybraných umiestneniach
 • Ukazovateľ otvárania výkresu
 • Úpravy hrúbky ohraničenia bunky
 • Prispôsobenie značiek, čísel a radenie v Tabuľke dier

Výhody:
Nové funkcie pre vytváranie pohľadov a väčšia kontrola pre dokonalé výkresy.

9. 3D ANOTÁCIE PRE VŠETKÝCH

 • DimXpert sa teraz označuje ako MBD Dimension
 • Funkcia MBD Dimension je dostupná pre zostavy vo verzii SOLIDWORKS Standard a vyššej
 • Prenesenie anotácií zo zdroja do odvodených alebo zrkadlených dielov
 • Podpora MBD pre poznámky, tabuľky a čiary ohybu plechu

Výhody:
Urýchlenie následných procesov pomocou 3D kót a tolerancií.

10. EFEKTÍVNEJŠIE VYTVÁRANIE ZVAROV

 • Jednoduché umiestnenie skice profilu zvaru
 • Vylepšené spracovanie rohov
 • Viacnásobné úpravy štrukturálnych profilov

Výhody:
Väčšia produktivita pri práci s oceľovými profilmi.