Mám
záujem

Výkon a efektivita pri práci so zostavami

Otváranie, zatváranie a ukladanie zostáv prebieha vďaka vylepšenému výkonu týchto funkcií rýchlejšie.
Rýchlejšie otváranie podzostáv v režime prehliadania veľkých návrhov. Pre zostavy otvorených v režime prehliadania veľkých návrhov môžete otvoriť podzostavu v režime prehliadania veľkých návrhov, alebo vo vyriešenom režime

Výhody:
Rýchlejšia práca na veľkých zostavách vďaka rozšíreným pracovným postupom a zvýšenému výkonu.

Rozšírené použitie režimu detailovanie

Režim detailovania je použiteľný pre všetky výkresy bez ohľadu na to, v akej verzii SOLIDWORKS boli uložené, alebo či boli uložené v režime detailovania.
Výkresy v režime detailovania môžete otvárať priamo zo zostavy v režime prehliadania veľkých návrhov.

Výhody:
Úspora času pri otváraní výkresu v SOLIDWORKS a pri práci na jeho detailoch.

Efektívnejšie geometrické kóty a tolerancie

Môžete pracovať priamo v grafickej ploche, kde vás pri vytváraní rámcov pre ovládanie prvkov po jednotlivých bunkách povedie užívateľské rozhranie.
Tvorba rámcov pre tolerancie podľa normy ISO 1101: 2017 a podľa súvisiacich noriem ISO 2692, ISO 5458, ISO 5459 a ISO 8015.

Výhody:
Rýchlejšia a intuitívnejšia tvorba tolerancií v návrhoch.

Hybridné modelovanie

Môžete vytvoriť hybridné objemové alebo povrchové teleso, ktoré obsahuje geometriu siete BREP i štandardnú geometriu BREP.
Spojenie výhod dát sietí s presnosťou a parametrickými funkciami objemového modelovania.

Výhody:
Úspora času pri práci s geometriou siete vďaka hybridnému modelovaniu.

Vylepšenia v oblasti modelovania dielov

Jednoduché vytváranie závrtných skrutiek s vonkajším závitom pomocou Sprievodcu závrtnými skrutkami.
Možnosť vytvárania úkosov na oboch stranách deliacich kriviek naraz.
Zrkadlenie geometrie v dvoch rovinách naraz bez nutnosti dvojitého zrkadlenia.
Ľahšia tvorba kozmetických závitov vďaka vylepšenému užívateľskému rozhraniu a reálnejšiemu vzhľadu.

Výhody:
Rýchlejšia a jednoduchšia tvorba geometrie dielu.

Podpora tabuliek prierezov v tabuľkách kusovníkov

Vďaka automatickému či ručnému rozbaľovaniu súčastí v odsadených kusovníkoch ušetríte čas a v tabuľkách kusovníkov si vytvoríte podrobné tabuľky prierezov s presne takým vzhľadom, aký si prajete.
Tvorba takýchto pozícií pre podzvary v tabuľkách prierezov v kusovníkoch, kde vlastnosti pozície zodpovedajú prepojenému kusovníku.
Tvorba podrobných tabuliek prierezov pre všetky typy kusovníkov, nielen pre tie odsadené.

Výhody:
Úspora času pri tvorbe konfigurácií so zjednodušenými integrovanými pracovnými postupmi.

Konfiguračné tabuľky

Vytváranie dielov, ktoré sú riadené tabuľkou, s využitím tabuliek v prostredí SOLIDWORKS bez nutnosti práce so softvérom Microsoft® Excel.
Úspora času a energie vďaka možnosti automatickej tvorby konfiguračných tabuliek v prípade, že diely alebo zostavy majú viac konfigurácií.
Väčšia flexibilita pri tvorbe návrhov vďaka ďalším funkciám konfiguračnej tabuľky, ktoré sa nenachádzajú v dialógovom okne „Zmeniť konfiguráciu“

Výhody:

Úspora času pri tvorbe konfigurácií so zjednodušenými integrovanými pracovnými postupmi.

Vylepšenia konštrukčného systému a zvarov

Jednoduché pridávanie záslepiek k trúbkovitým členom konštrukčného systému s kruhovým, štvorcovým alebo obdĺžnikovým profilom.
Možnosť vytvorenia viac sekundárnych členov pomocou funkcie „Člen medzi bodmi“ pre vybraný pár a sekundárnych členov metódou „Až ku členom“.
Úspora času vďaka možnosti definovať opakovane použiteľný spojovací prvok a vložiť ho do dielu konštrukčného systému.

Výhody:
Rýchlejšie a jednoduchšie vytváranie zvarov vďaka vylepšeniam konštrukčného systému.

Zlepšenie výkonu pri importe a zobrazovanie

Rýchlejšie otváranie súborov DXF™ alebo DWG do škice dielu.
Rýchlejšie otváranie súborov STEP v SOLIDWORKS.
Rýchlejšie zobrazovanie 3D textúr a obrysových hrán.

Výhody:
Urýchlenie tvorby návrhov vďaka zlepšeniu výkonu v oblastiach importu a zobrazovaní modelu.

Lepšia spolupráca a zdieľanie dát

Pripojením 3D CAD softvéru SOLIDWORKS ku cloudovej platforme 3DEXPERIENCE®, na ktorej môžete ľahko spravovať a zdieľať všetky svoje dáta a spolupracovať s ostatnými, urýchlite inovácie aj rozhodovanie.

Použitie 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS zabezpečuje prístup k často používaným príkazom platformy 3DEXPERIENCE z rôznych miest v softvéri SOLIDWORKS vrátane ponuky Súbor, správca príkazov či miestnej ponuky, a to s podporou všetkých operácií platformy 3DEXPERIENCE.

Podrobnosti o novinkách vo verzii SOLIDWORKS 2022 nájdete tu: