Mám
záujem

SolidWorks® CAM je plne integrovaná technológia v SolidWorks-e, ktorá vám umožní skĺbiť návrhové a výrobné procesy do jedného systému, aby ste mohli vyhodnotiť návrhy skôr a vyhli sa tak neočakávaným nákladom a oneskoreniam pri procese výroby. Táto technológia využíva obsah 3D CAD modelu, čím urýchľuje vývoj produktu a obmedzuje časovo náročné a častokrát opakované manuálne kroky s vysokým rizikom chýb. Tieto chyby väčšinou nastávajú pri programovaní CNC strojov. Základom obrábania je databáza (KBM), ktorá hlavne zefektívňuje proces pri programovaní, Vy tak získate čas, v ktorom sa môžete sústrediť na iné „kritické“ oblasti.

SOLIDWORKS CAM je doplnkom ku všetkým verziách softvéru SOLIDWORKS. Umožní Vám:

  • rozpoznať určité prvky CAD modelu, vie určiť nutnosť opracovania, či dokonca náklady na jeho opracovanie
  • zistiť tolerancie a povrchové úpravy a rozhodnúť sa, ako výrobok zhotoviť
  • automaticky použiť najlepšie výrobné stratégie, aby sa výrobné procesy nielen zrýchlili, ale aj viac štandardizovali
  • zautomatizovať tvorbu cenových ponúk a zabezpečiť tak zhrnutie všetkých aspektov do ceny

Medzi ďalšie vlastnosti patrí:

  • využitie stratégie obrábania s ohľadom na tolerancie
  • automatické rozpoznávanie prvkov umožňuje automatické naprogramovanie prizmatických súčastí s ohľadom na programovacie štandardy
  • Funkčnosť vo 2.5 osiach vrátane obrábania súčastí a montážneho obrábania zostáv