Mám
záujem

Vážený pán / Vážená pani ,

spoločnosť SolidCAM Ltd. nás informovala, že sa od 1. 1. 2022 mení aktuálna cenová politika pre technickú podporu SolidCAM-u.
Možnosť obnovenia technickej podpory pri jej prerušení, teda obnovenie zaplatením jednoročnej údržby + reinštalačného poplatku (poplatok za vynechané obdobie), už nebude dostupná.
Po novom bude zákazník musieť dokúpiť vynechané roky subs. servisu spätne + min. 1 rok vopred.

Je to zásadná zmena, preto by sme vás radi upozornili, že do konca roku 2021 môžete obnoviť technickú podporu SolidCAM-u za najvýhodnejších podmienok v histórii.

Aké sú možnosti?

  • Pre obnovenie technickej podpory si ju stačí zakúpiť na 1 rok dopredu, bez ďalších podmienok alebo poplatkov. Reinštalačný poplatok máte ZDARMA.
  • Ak ešte nemáte modul Sonda, dostanete ho zadarmo a permanentne k dispozícii - stačí nechať si upraviť postprocesor (platená služba)
  • K novej verzii SolidCAM-u môžete získať editor CIMCO iba za cenu jeho údržby (táto licencia bude platná len po dobu platnosti technickej podpory)
  • Ak nemáte modul 2D iMachining, získate ho na dobu platnosti údržby SolidCAMu zadarmo k dispozícii
  • Alternatívne si môžete zvoliť namiesto 2D iMachining-u moduly HSS, alebo sústruženie, len za cenu ich údržby (táto licencia bude platná len po dobu platnosti technickej podpory)


Aktuálna verzia SolidCAM 2021

Všetky novinky k aktuálnej verzii SolidCAM 2021 nájdete na youtube kanáli spoločnosti SolidVision v playliste SolidCAM - webináre aj jednotlivé videá.

Upozornenie:
Najmä u starších licencií je potrebné počítať s nutnými úpravami postprocesoru (platená služba). Vzhľadom k súčasnej funkčnosti SolidCAMu odporúčame tiež rozdielové školenia podľa potreby..

Príjemný zvyšok dňa vám praje spoločnosť Computer Controls SK.