Mám
záujem

1 Vylepšenia režimu detailovania výkresu

• Vylepšený výkon v režime detailovania, ktorý ešte urýchľuje vytváranie výkresov
• Zlepšenie možností pri pridávaní popisov dier, úprave existujúcich kót a popisov a pridanie pohľadov typov: Detail, Rozdelenie a Orezanie
Výhody: Rýchlejšia práca vo  výkresoch veľkých zostáv  s viacerými vylepšeniami v režime detailovania.

2 Vylepšenia v modelovaní zostáv

• Správy o detekcii kolízií sa exportujú aj s obrázkami do tabuľky Microsoft® Excel
• Možnosť automaticky riešiť zjednodušené súčasti po rozbalení uzlov v strome prvkov
• Reťazové pole pozdĺž cesty bude využívať dĺžku krivky, nie dĺžku tetivy
Výhody: navrhovanie zostáv s využitím zjednodušených pracovných postupov.

3 Ešte lepšie zjednodušenie zostáv

• Modely so zjednodušenými prvkami sa ukladajú ako konfigurácia
• Jednoduché prepínanie medzi plnou a zjednodušenou verziou
• Operácia napodobňuje akúkoľvek inú konfiguráciu
Výhody: Lepšia práca so zjednodušenými zostavami.

4 Zlepšenie výkonu

• Rýchlejšie vykresľovanie vďaka ignorácii zakrytých objektov, obrysových hrán a výkresov, rýchle prepínanie konfiguráciou
• Výrazné zlepšenie výkonu pri otváraní, ukladaní a zatváraní zostáv
• Detekcia a hlásenia cyklických odkazov
• Pridávanie súborov do schránky SOLIDWORKS PDM je podstatne rýchlejšie
Výhody: Rýchlejšie práca s veľkými a zložitými návrhmi.

5 Viac flexibility pri konštruovaní dielov

• K dispozícii je funkcia Znova pre viac ako 60 prvkov a príkazov v dieloch
• Plechové diely pre lemy z hrany na iných než rovinných tangenciálnych hranách. Zložité lemy je možné rozložiť
• Možnosť pridať a vyhodnotiť rovnice vo vlastnostiach súboru a vlastnostiach tabuľky prírezov
• Materiály na úrovni dielu možno preniesť, keď vložíte alebo zrkadlíte diel, diel odvodenej súčasti, alebo diel zrkadlenej súčasti
Výhody: Získanie viac možností a flexibility pri konštruovaní dielov.

6 Skvelé novinky v užívateľskom prostredí

• Nástroj pre výber farby vyberá farbu pre vzhľad z externej aplikácie
• Prispôsobenie dialógového okna pre vyhľadávanie príkazov na paneloch Zástupcovia a Príkazy
• Systémová možnosť vo strome FeatureManager® zobrazuje preložené názvy prvkov
Výhody: časová úspora a zjednodušenie úloh v rámci navrhovania

7 Robustnejšie simulácie

• Diagnostika siete identifikuje, izoluje a zobrazuje výzvy k náprave prvkov s nedostatočnou kvalitou
• Rýchlejšia a robustnejšia tvorba siete vďaka vylepšenej presnosti väzieb
• Lepšia konvergencia vďaka stabilizácii kontaktov
Výhody: využitie rýchlejšiej a robustnejšiej simulácie s jednoduchším použitím.

8 Vylepšené návrhy elektrických vedení

• Je možný prechod väčšieho počtu vodičov alebo káblov a možnosť ich usporiadať pomocou úchytky
• Vodiče sa spájajú pomocou spoja dielcov alebo sa spájajú bez súčasti
• Podpora pre zakončenie vodičov v tabuľkách spojok, prepojenia a v knižnici príslušenstvo
Výhody: flexibilnejšie vytváranie elektrického vedenia.

9 Zjednodušená správa dát

• Dôslednejšia integrácia s aplikáciou Prieskumník Windows®, lepšia podpora miniatúr
• Skvelá flexibilita pri ovládaní vlastných zostáv stĺpcov
• Znížené riziko chýb a väčšia efektivita s podporou nastavenia kusovníka
• Pre stavy pracovného postupu je k dispozícii výber ikon; lepšia podoba prechodov pomáha rýchlejšie stanoviť stav súborov
Výhody: Šetrí čas pri vykonávaní bežných činností v softvéri SOLIDWORKS PDM.

10 Prepojený ekosystém od návrhu po výrobu, umiestnený v cloude


• Konvertor odvodených formátov umožňuje vytvárať odvodené výstupy pre širšie využitie a presnú geometriu pre použitie pri následnej tvorbe konštrukčného návrhu, v simuláciách a výrobných aplikáciách
• Podpora viacerých listov a poznámok vo výkresoch, zlepšená kvalita výkresov
• Správa režimov otvorenia ponúka v softvéri SOLIDWORKS podobnú možnosť pri otváraní dát z platformy 3DEXPERIENCE®
• Možnosť ovládať konfigurácie pre uloženie na platforme 3DEXPERIENCE
Výhody: vytvorenie plynulých postupov vývoja produktov a ich jednoduché rozšírenie pomocou nových nástrojov v súlade s rozvojom vášho podnikania.

 

Naša platforma 3DEXPERIENCE® je základom pre jednotlivé produktové rady, pokrýva 11 odvetví a prináša širokú ponuku odborovo zameraných riešení. Platforma 3DEXPERIENCE spoločnosti Dassault Systèmes je urýchľovačom ľudského pokroku. Poskytujeme firmám i jednotlivcom kolaboratívne virtuálne prostredie pre udržateľnú inováciu. Pomocou "virtuálnych dvojičiek" reálneho sveta môžu zákazníci vďaka platforme a aplikáciám 3DEXPERIENCE posúvať hranice inovácie, vzdelávania a výroby. 20 000 zamestnancov spoločnosti Dassault Systèmes sa stará o zákazníkov z viac ako 270 000 firiem všetkých veľkostí a zo všetkých priemyselných odvetví vo viac než 140 krajinách. Viac informácií nájdete na webových stránkach www.3ds.com/cz-cz.